TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  09/03/2021 23:02     |  Lượt xem 800   

Hơn 66 tỷ đồng hỗ trợ nông dân Khánh Hòa tăng cường chống chịu với biến đổi khí hậu

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 phê duyệt phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ - tỉnh Khánh Hòa.

Dự án trên hướng đến mục tiêu tăng cường an ninh nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp của nông hộ quy mô nhỏ dễ bị tổn thương trong bổi cảnh biến động về lượng mưa và hạn hán do biến đổi khí hậu; tăng khả năng chống chịu cho sinh kế của nông hộ nhỏ thông qua nông nghiệp thích ứng với biến đồi khí hậu và tiếp cận thông tin khí hậu, tài chính và thị trường.

Theo dự kiến, quá trình triển khai dự án Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ - tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện trong 6 năm tại huyện Cam Lâm với tổng mức đầu tư là 66,009 tỷ đồng tương đương 2.833.609 USD. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại là 56,749 tỷ đồng, tương đương 2.436.111 USD từ Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua UNDP và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là 9,260 tỷ đồng, tương đương 397.498 USD.

Mô hình sản xuất xoài Úc của nông dân huyện Cam Lâm

Cùng với việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, Dự án sẽ hỗ trợ các nông hộ quy mô nhỏ kết nối với các hệ thống thủy lợi thuộc Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8). Cũng trong khuôn khổ Dự án, các lớp tập huấn tại đồng ruộng dành cho nông dân sẽ đào tạo về thực hành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông dân nghèo cũng sẽ được đào tạo về kế hoạch kinh doanh nhỏ, bao gồm hỗ trợ tiếp cận tín dụng và liên kết với thị trường. Các nhóm sử dụng nước ở địa phương sẽ quản lý việc cung cấp nước đồng thời các bên liên quan trong chuỗi giá trị cùng hợp tác sẽ giúp đảm bảo việc tiếp cận thị trường và tín dụng.

CTV Xuân Thỏa, VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.837.478