TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  31/03/2021 19:00     |  Lượt xem 306   

Những đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Năm 2020, Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh nắng nóng, hạn hán, mưa bão liên tiếp xảy ra, đại dịch Covid-19 thực sự là một “cơn bão lớn”, ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, kinh tế Khánh Hòa có mức tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) âm 10,05%, thuộc nhóm các tỉnh tăng trưởng âm sâu nhất trong cả nước; doanh thu ngành du lịch của tỉnh giảm 82,2%; thu ngân sách chỉ đạt hơn 13.839 tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán. Tuy nhiên, trong bức tranh kinh tế “xám màu” bởi thiên tai, dịch bệnh đó, Khánh Hòa vẫn có những “điểm sáng” đáng mừng. Đó là, thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt 23 dự án với tổng vốn đầu tư trên 7.526 tỷ đồng, so với năm 2019, tăng 10 dự án, tổng vốn đăng ký tăng 160%; hầu hết các chỉ tiêu trên các lĩnh vực văn hoá - xã hội đều đạt kế hoạch đề ra, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát được, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Hướng đến mục tiêu Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Khánh Hòa tập trung thực hiện 04 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội sau:

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Một là, Đổi mới công tác quy hoạch tỉnh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội.

Hiện nay, Khánh Hòa đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến 2040; xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về sử dụng vùng biển, bờ biển, tài nguyên biển của tỉnh để sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội đồng bộ với quy hoạch, đảm bảo phát triển bền vững cả ba trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường. Nhiệm vụ đặt ra là vừa tập trung phát triển công nghiệp, du lịch chất lượng cao và kinh tế biển, vừa thực hiện có hiệu quả 04 chương trình phát triển kinh tế - xã hội và phát triển 03 vùng động lực theo định hướn, Khu vực vịnh Vân Phong là vùng kinh tế trọng điểm, động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung bộ; Thành phố Nha Trang là vùng trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, đào tạo nguồn nhân lực; Khu vực vịnh Cam Ranh là vùng trọng điểm về kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Đây là những nhiệm vụ ưu tiên chiến lược, mang tính đột phá của tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc triển khai các dự án, đề án là mấu chốt để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Vì vậy, ngay sau Đại hội, tỉnh đã khẩn trương xây dựng: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và  xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Để thu hút đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tỉnh quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ; từng bước chuyển đổi số đi đôi với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng. Trong đó, tập trung cải thiện vị trí xếp hạng của tỉnh ở các chỉ số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Cải cách hành chính (PAR Index); nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khai thác hiệu quả các ứng dụng, dịch vụ trực tuyến; thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

Hai là, Tập trung phát triển khu vực Vịnh Vân Phong trở thành vùng kinh tế trọng điểm, động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung bộ.

Để thúc đẩy phát triển Khu vực Vịnh Vân Phong, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, triển khai nghiên cứu tách bạch tương đối về chức năng quản lý hành chính nhà nước theo địa giới hành chính và chức năng quản lý kinh tế tại khu vực triển khai đề án; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế đảm bảo phù hợp với phát triển xã hội trong khu vực thực hiện đề án; tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sử dụng công nghệ theo các tiêu chí “công nghệ cao, mới, sạch, tiết kiệm”; hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến có tính động lực cao, có sự lan tỏa lớn, tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao của địa phương.

Cảng tổng hợp Nam Vân Phong

Hiện nay, khu vực Nam Vân Phong đã thu hút được 94 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 78.680,7 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thu hút các tập đoàn lớn nước ngoài đầu tư các dự án công nghiệp lớn ở lĩnh vực điện khí, kho khí hoá lỏng... Đối với khu vực Bắc Vân Phong, chỉ thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, phù hợp với định hướng quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt là khẩn trương tiến hành rà soát quy hoạch để xây dựng chiến lược phát triển và đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển để phát triển Bắc Vân Phong trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển hiện đại, tạo động lực phát triển cho tỉnh Khánh Hòa và khu vực.

Ba là, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao đón đầu các dự án đầu tư mới, Khánh Hòa tiếp tục triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực, giai đoạn 2021 - 2026. Trong đó, kết hợp giữa việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có và phối hợp với các trường, viện của Trung ương để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn như: đóng tàu, chế biến, xuất khẩu thủy sản…; đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao trong các nhóm ngành du lịch, dịch vụ, công nghiệp - chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe... từ các địa phương khác đến làm việc tại tỉnh; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thông qua chương trình, dự án hợp tác trong và ngoài nước để nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ… Để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, thời gian tới, tỉnh sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, thành lập Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối với mạng lưới khởi nghiệp quốc gia...

Bốn là, Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, có chất lượng môi trường sống tốt và là trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế.

Để đẩy nhanh việc kêu gọi đầu tư hạ tầng vào các địa phương trên địa bàn Khánh Hòa, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy ban Chương trình Phát triển đô thị, Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, định hướng tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị, đảm bảo thông suốt giữa các đô thị trên địa bàn tỉnh và giữa tỉnh Khánh Hòa với các khu vực lân cận; đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng các công trình nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ người lao động, các công trình phúc lợi tại các khu, cụm công nghiệp; kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị như trung tâm dịch vụ, thương mại, trung tâm văn hóa, thể thao, các công trình giáo dục, y tế,… theo hướng xã hội hóa. Đối với khu vực nông thôn và miền núi, bên cạnh việc kêu gọi đầu tư, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực, bố trí kinh phí để hỗ trợ các địa phương đạt các tiêu chí nông thôn mới còn thiếu, nhất là các tiêu chí về thiết chế văn hóa, hạ tầng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự...

Bốn đột phá chiến lược và nhiều nhiệm vụ, giải pháp khả thi đã và đang được thực hiện cho thấy khát vọng và sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, phấn đấu xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, tạo nền tảng vững chắc để  Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

CTV Hồng Vân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.837.093