TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  08/04/2021 10:18     |  Lượt xem 87   

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021

Sáng ngày 7/4/2021, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương và Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm, Thành viên UBKT Trung ương cùng toàn thể lãnh đạo các vụ, đơn vị và cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và 68 điểm cầu trên toàn quốc có đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Chủ nhiệm UBKT, các đồng chí thành viên UBKT cùng gần 2000 cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng tham dự. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các đồng chí: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Ghi – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tham dự.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; và các đồng chí Ủy viên Trung ương: Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu  UBKT Trung ương

Trong quý I, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.744 tổ chức đảng và 6.323 đảng viên, trong đó 1.419 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận 32 tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm, có 1 tổ chức đảng đến mức phải thi hành kỷ luật; kết luận 51 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 8 trường hợp. UBKT các cấp đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 139 tổ chức đảng cấp dưới, đã kiểm tra xong 74, kết luận 64 tổ chức đảng vó vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng; kiểm tra 692 đảng viên, trong đó có 303 cấp ủy viên, đã kết luận 358 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 232 trường hợp. Kiểm tra 1.297 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 685 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 199 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 21 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 16, cảnh cáo 5; thi hành kỷ luật 2.243 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 1.754, cảnh cáo 399, cách chức 46, khai trừ 44 trường hợp.

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 686 đảng viên, có 182 cấp ủy viên bằng các hình thức: Khiển trách 294, cảnh cáo 155, cách chức 15, khai trừ 222 trường hợp; đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 đảng viên do đã vi phạm pháp luật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Công tác giám sát tiếp tục được coi trọng, có tác dụng tốt trong nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên kịp thời nhìn nhận và khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm khi còn mới manh nha. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với 1.572 tổ chức đảng và 5.816 đảng viên. UBKT các cấp giám sát 1.158 tổ chức đảng và 1.744 đảng viên.

Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp, UBKT đã khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng Quy chế làm việc, bầu các phó chủ nhiệm, phân công nhiệm vụ các thành viên ủy ban; triển khai kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhất là số cán bộ mới được bầu vào UBKT.

Điểm cầu Khánh Hòa.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Quý I, phương hướng, nhiệm vụ Quý II, bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị liên quan đến tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ và hoạt động phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới là hết sức nặng nề, song từ những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, cùng sự ủng hộ, động viên của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thành các văn bản, quy định, hướng dẫn cụ thể, bảo đảm khoa học, đồng bộ…/.

CTV Ngọc Minh - VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.837.076