TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
Họp Ban biên tập Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh
Sáng 7-9, đồng chí Hồ Văn Mừng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Biên tập Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, chủ trì cuộc họp góp ý dự thảo báo cáo chính trị (lần 1).
Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 10/7/2019 của Tỉnh ủy về triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Để việc chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội ở các cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra kế hoạch cụ thể....
Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan (các Tiểu ban phục vụ Đại hội) tích cực chuẩn bị chu đáo để tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị theo kế hoạch phân công
Tại Báo cáo số 407-BC/VPTU, ngày 23/8/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy kết luận:
Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 2179511