KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH   -  CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC   - TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018      -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH     - THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH     - MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH.
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
14/CT-TTg25/05/2018 Chỉ thị về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
28-NQ/TW23/05/2018 Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
27-NQ/TW21/05/2018 Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
26-NQ/TW19/05/2018 Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
01-QĐi/TW10/05/2018 Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng
01-QĐi/UBKTTW03/05/2018 Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
TL13/04/2018 Video Dự án Nút giao Ngọc Hội - Toàn tuyến vành đai
36-HD/VPTW03/04/2018 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
NQ/TW01/04/2018 Các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương
14-CT/TU29/03/2018 Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
80-KH/TU26/03/2018 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức"
04-HD/UBKTTW22/03/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
78-KH/TU12/03/2018 Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2018
132-QĐ/TW08/03/2018 Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
TL07/03/2018 Tài liệu tuyên truyền dự án nút giao thông Ngọc Hội
TL07/03/2018 Tài liệu Hỏi - đáp Dự án Nút giao Ngọc Hội
PL07/03/2018 Phụ lục các văn bản liên quan đến Dự án Nút giao Ngọc Hội
127-QĐ/TW01/03/2018 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
02-HD/TW08/02/2018 Hướng dẫn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
30-KL/TW08/02/2018 Kết luận số 30-KL/TW ngày 8/2/2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
123

Liên kết banner
 
 
 
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Video Clip
Liên kết web

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 233832