KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2018) VÀ KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2018)   - TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018      -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH     - THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH     - MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH.
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
66-HD/BTGTW03/08/2018 Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
04-QĐi/TW25/07/2018 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy
15-HD/BTCTW09/07/2018 Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 25-KL/TW, ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an
12-HD/BTCTW05/07/2018 Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
TL26/06/2018 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG
01-HD/BDVTW08/06/2018 Về xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” 08/06/2018
10-KH/TW06/06/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
14/CT-TTg25/05/2018 Chỉ thị về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
28-NQ/TW23/05/2018 Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
27-NQ/TW21/05/2018 Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
26-NQ/TW19/05/2018 Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
01-QĐi/TW10/05/2018 Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng
01-QĐi/UBKTTW03/05/2018 Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
TL13/04/2018 Video Dự án Nút giao Ngọc Hội - Toàn tuyến vành đai
36-HD/VPTW03/04/2018 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
NQ/TW01/04/2018 Các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương
14-CT/TU29/03/2018 Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
80-KH/TU26/03/2018 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức"
04-HD/UBKTTW22/03/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
78-KH/TU12/03/2018 Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2018
1234

Liên kết banner
 
 
 
 
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Video Clip
Liên kết web

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 374827