Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số kí hiệu 475-BC/TU
Bắt đầu lấy ý kiến 02/10/2020
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Báo cáo
Cơ quan ban hành Nơi ban hành khác
Nội dung XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN DÂN; BẢO ĐẢM VỮNG CHẮC QUỐC PHÒNG, AN NINH; PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG VÀ TOÀN DIỆN, TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ BIỂN, TRUNG TÂM DU LỊCH, DỊCH VỤ LỚN CỦA CẢ NƯỚC

 File đính kèm

 Văn bản khác