Về tổ chức Tết năm 2021
Số kí hiệu 48-CT/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 09/12/2020
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Chỉ thị
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Nội dung

 File đính kèm