Thông báo kết luận số 10-TB/VPTW của lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
Số kí hiệu 10-TB/VPTW
Bắt đầu lấy ý kiến 24/08/2021
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Thông báo
Cơ quan ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: tbvp10.doc

 Văn bản khác