Quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị gửi đến Tỉnh ủy
Số kí hiệu 452-QĐ/TU
Bắt đầu lấy ý kiến 01/06/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Quy định
Cơ quan ban hành Nơi ban hành khác
Nội dung

 File đính kèm

 Văn bản khác