Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Số kí hiệu 69-QĐ/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 06/07/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Quy định
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: qd-69-tw.pdf

 Văn bản khác