Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
Số kí hiệu 19-CT/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 18/11/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Chỉ thị
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: chi thi tw19.doc

 Văn bản khác