Ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở
Số kí hiệu 89-QĐ/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 01/12/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Nội dung Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở

 File đính kèm
Tải tập tin: quyết-định-89.pdf

 Văn bản khác