Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Số kí hiệu 99-QĐ/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 27/02/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Quy định
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: 99-qd-bchtw.pdf

 Văn bản khác