Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III và hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Số kí hiệu 142-KH/TU
Bắt đầu lấy ý kiến 21/04/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực Môi trường
Thể loại Hướng dẫn, Kế hoạch
Cơ quan ban hành Nơi ban hành khác
Nội dung KẾ HOẠCH tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III và hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023

 File đính kèm

 Văn bản khác