Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
Số kí hiệu 114-KH/BTCTW
Bắt đầu lấy ý kiến 21/04/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Hướng dẫn, Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức TW
Nội dung Kế hoạch số 114-KH/BTCTW, ngày 21/4/2023 của Ban Tổ chức Trung ương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

 File đính kèm
Tải tập tin: KH-114-BTCTW.pdf

 Văn bản khác