Tài liệu tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Số kí hiệu TLTHBVBMNC
Bắt đầu lấy ý kiến 20/08/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Văn bản khác
Cơ quan ban hành Nơi ban hành khác
Nội dung

 File đính kèm