Về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan
Số kí hiệu 117-QĐ/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 18/08/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Quy định
Cơ quan ban hành BCHTW Đảng
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: qudtw117.doc

 Văn bản khác