Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Số kí hiệu 910-QĐ/TU
Bắt đầu lấy ý kiến 26/07/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Quy định
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Khánh Hòa
Nội dung

 File đính kèm

 Văn bản khác