Tài liệu Hội thảo khoa học cấp tỉnh Nghiên cứu, vận dụng giá trị và nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa
Số kí hiệu HTKH
Bắt đầu lấy ý kiến 28/08/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Văn bản khác
Cơ quan ban hành Nơi ban hành khác
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin 1: 1. Chương trình.pdf