Thông báo thời gian tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Số kí hiệu 04-TB/HĐT
Bắt đầu lấy ý kiến 18/09/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Thông báo
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Khánh Hòa
Nội dung

 File đính kèm