ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chú trọng phát triển giáo dục nghề nghiệp
Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu cụ thể về nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, trong đó trọng tâm là hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn đồng chí Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xung quanh vấn đề này.
​Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25.1-1.2, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình, quyết nghị...
Một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn. Đại hội đã thảo luận, thông qua các văn kiện. Bài viết xin nêu một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 và 49: Nhiều chuyển biến
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49 về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tỉnh Lâm Đồng: Nhìn lại và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X trong thời gian tới
Nhanh chóng triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X (Nghị quyết) bằng nhận thức sẽ thay đổi được diện mạo nông thôn mới nhanh, Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Lâm Đồng đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Phát huy thành tựu, bài học kinh nghiệm đạt được, trong thời gian tới cả hệ thống chính trị tỉnh phấn khởi tiếp tục thực hiện Nghị quyết bằng những giải pháp sát hợp với thực tế.
Kiểm tra việc thực hiện 3 Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm
Ngày 13-6, đồng chí Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện 3 Nghị quyết của Tỉnh ủy về  đẩy mạnh phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh: Khu Kinh tế Vân Phong, khu vực vịnh Cam Ranh và TP. Nha Trang.
Nghị quyết 10-NQ/TW: Tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân
Để đạt được mục tiêu “phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, trong thời gian tới, cần phải có nhiều giải pháp tổng thể hơn để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Bảo đảm cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng phát triển
Ngày 24-1-2019, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Khánh Hòa vận dụng sáng tạo Cương lĩnh và Nghị quyết của Đảng
Ngày 15-4, Đoàn công tác Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban văn kiện làm trưởng đoàn và đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại Khánh Hòa. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các vị lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành làm việc với đoàn.
Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống: Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ở địa bàn chiến lược
Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định: Xây dựng “thế trận lòng dân” tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) và nền an ninh nhân dân (ANND).

 

Liên kết banner
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.380.853