ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự giác trên cả ba nội dung: học Bác, làm theo Bác và nêu gương.
Thể chế dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa trong buổi đầu khởi dựng Nhà nước cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
Vào lúc nhiều nơi trên thế giới vẫn bị bao phủ bởi chính trị cường quyền của chế độ phong kiến chuyên chế, thực dân bạo ngược hay cộng hòa tư sản thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giương cao ngọn cờ dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa. Nhà nước cách mạng Việt Nam do Người sáng lập thể hiện đầy đủ diên cách và cốt cách của một thể chế dân chủ hiện đại, dựa trên nguyên tắc pháp quyền, có sức hấp dẫn đối với nhân dân...
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa có bài viết quan trọng về “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”. Trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch Quốc hội.
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ta nhấn mạnh, để việc thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Học Bác cách “nêu gương” là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu, lan tỏa vào đời sống; trở thành cốt cách, tác phong của mỗi cán bộ, đảng viên.
Thế hệ trẻ noi theo gương Bác
Giai đoạn 2016 - 2021, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) đã được triển khai hiệu quả. Qua việc học đi đôi với làm theo, các cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực.
Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và tầm nhìn thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tìm thấy ánh sáng chân lý thời đại để giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam.
Báo chí – “Vũ khí” tư tưởng sắc bén của các nhà cách mạng
Tiếp cận ở chức năng tư tưởng của báo chí cho thấy, báo chí là phương tiện làm công tác tư tưởng rất lợi hại. Thông tin báo chí tác động vào tư tưởng, tình cảm của quần chúng, từ đó làm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của công chúng. Chính vì vậy, các nhà cách mạng, nhà hoạt động chính trị đều nắm lấy báo chí để làm vũ khí tư tưởng.
Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam
Đầu những năm 20 của thế kỷ XX, lịch sử nhân loại chứng kiến một sự kiện có tính bước ngoặt đối với sự phát triển của thế giới: Thắng lợi vang dội của cách mạng Tháng Mười Nga mở ra thời đại mới: Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm sóc, giáo dục thiếu nhi Việt Nam
Sinh thời, Bác Hồ rất yêu thương trẻ em. Người từng nói: Tất cả trẻ em Việt Nam đều là con của tôi. Dù luôn bận bịu với những công việc quốc gia đại sự, nhưng Bác Hồ vẫn dành nhiều thời gian để yêu thương và chăm sóc, đặc biệt quan tâm và dành cho tình thương yêu vô hạn cho các thế hệ măng non của đất nước, vì theo Bác, chính thế hệ măng non sẽ là những chủ nhân của đất nước sau này...
Phụ nữ sôi nổi học tập và làm theo Bác
5 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã thực hiện được nhiều hoạt động, mô hình, cách làm hay. Qua đó, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp phụ nữ về lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền
Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp vẫn còn nguyên giá trị và là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hoạt động của cơ quan nhà nước.
Nhà thơ Giang Nam và bài thơ viết về Bác Hồ
Hơn 50 năm trước, nhà thơ Giang Nam đã viết bài thơ Đến với Lênin. Cảm xúc dâng trào của nhà thơ khi hình dung về giây phút Bác Hồ lặng lẽ hòa mình vào dòng người đưa tiễn Lênin trong hành trình đi tìm ánh sáng cho dân tộc đã thôi thúc ông viết nên những câu từ, hình ảnh giàu tình cảm.
Đồng chí Hồ Văn Mừng dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP. Nha Trang
Chiều 19-5, nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021), ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang).
Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam
Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với tấm lòng biết ơn vô hạn. Người là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với bước đường phát triển của cách mạng Việt Nam và mãi mãi soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.
Những cống hiến đối với Quốc tế Cộng sản trong những năm tháng tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Cách đây 110 năm (1911 - 2021), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài để thực hiện khát vọng đem lại quyền tự do cho đồng bào, cho dân tộc thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân.
Nhớ Bác làm theo lời Bác dặn
Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một anh hùng dân tộc kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới; một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, đã hiến dâng trọn vẹn đời mình cho Tổ quốc, hết lòng hết sức, toàn tâm toàn ý phục vụ Nhân dân; đấu tranh vì độc lập, tự do, vì hòa bình, công lý cho đất nước và toàn thế giới.
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng đi vào chiều sâu để xây dựng Đảng bộ tỉnh
Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh một cách nghiêm túc, toàn diện và đồng bộ, bằng những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo, lồng ghép chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), đạt nhiều kết quả quan trọng
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước
Điều còn lại mãi, tức là điều trường tồn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam khi lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, là ở vấn đề phương pháp luận.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, giữ gìn bí mật của tổ chức, của cách mạng. Người khẳng định cách mạng muốn thành công thì nhất thiết phải giữ gìn được bí mật, vì vậy, nhiều lần Người căn dặn cán bộ, chiến sỹ phải nâng cao cảnh giác, giữ gìn bí mật của cơ quan, tổ chức và của Đảng, Nhà nước để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của cách mạng.
Chữ Đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Trong di sản tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và nhân dân, một giá trị xuyên suốt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống Nho học, đạo đức Nho giáo đã ảnh hưởng sâu đậm trong quan điểm của Người. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã hấp thu những tinh hoa đạo đức của nhân loại, mở rộng nội hàm chữ Đức. Chữ Đức trong tư tưởng của Người mang hơi thở của thời đại mới, trở thành đạo đức cách mạng.

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 12.271.979