ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sản phẩm công nghiệp nông thôn: Thêm động lực để phát triển

Qua 10 năm thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đã có 186 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, 21 sản phẩm cấp quốc gia, nhiều cơ sở được hỗ trợ để phát triển.

Các mô hình, tổ chức tự quản về an ninh, trật tự: Tăng cả lượng và chất

Mô hình, tổ chức tự quản về an ninh, trật tự (ANTT) là hình thức để tập hợp và tổ chức cho quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Những năm qua, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, tổ chức tự quản về ANTT từ địa bàn dân cư đến cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Liên kết banner
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.341.819