HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Công văn số 1883-CV/TU, ngày 31/10/2022 về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa
Ngày 28-6, Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Quyết định số 525-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa, gồm 15 thành viên.
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12 và 13-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trực tiếp khảo sát tại một số công trình, dự án, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
Toàn văn nội dung Nghị quyết số 42 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 21-3, Chính phủ có Nghị quyết số 42 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bám sát nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động được xây dựng nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết; xác định rõ nhiệm vụ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch thực hiện theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết; thể hiện được vai trò kiến tạo, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 28-1-2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2045 là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh…
Quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong phải chọn được phương án tối ưu
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh nghe báo cáo Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Tích cực chuyển đổi số
Ngày 19-10, Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 16 về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đề ra là đưa Khánh Hòa nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu về chuyển đổi số vào năm 2030.
Tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có Quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2021 cho 357 đảng viên.
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 11/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người và trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Website Tỉnh ủy Khánh Hòa trân trọng đăng toàn văn Kết luận số 41-KL/TU:
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có Công văn số 516 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 07, ngày 11-6-2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.
Đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghị quyết về công tác dân vận
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận.
Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác lập quy hoạch tỉnh. Theo quyết định, Thường trực BCĐ gồm 6 vị, trong đó ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng BCĐ; ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ.
Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (tại Thông báo số 26/TB-VPCP, ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Công văn số 190-CV/TU, ngày 09/02/2021 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nội dung...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Chỉ thị về công tác phát triển đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị số 02-CT/T, ngày 19/01/2021 về công tác phát triển đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Hiện nay, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vaccine phòng bệnh chưa được sử dụng rộng rãi, đã xuất hiện các chủng mới của virus có khả năng lây lan nhanh, mạnh hơn trước. Tại Việt Nam, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt...
Ban hành kế hoạch lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 08 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành ủy Cam Ranh: Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11
Thừa ủy nhiệm của Tỉnh ủy, sáng ngày 06/11/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh tổ chức Lễ tặng trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho 18 đồng chí từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Dự Lễ có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy; bí thư các chi, đảng bộ có đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí Phan Thị Minh Lý, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi Lễ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Yêu cầu tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa - lịch sử
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 11/9/2019 về tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa...

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.806.566