NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2021) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2021) - ĐẦY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
Thông tin xây dựng Đảng
Khánh Vĩnh đẩy mạnh công tác gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của gia đình trong việc hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực…; những năm qua, công tác gia đình luôn được các cấp, các ngành, đoàn thể trong huyện quan tâm chỉ đạo, đặc biệt, kể từ  khi có Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác gia đình trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh ...
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa: Phản biện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang
Ngày 18-10, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo phản biện Đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040”. Các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang tham dự hội thảo.
Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2021), 22 năm Ngày "Dân vận" của cả nước (15-10-1999 - 15-10-2021): Phát huy vai trò công tác dân vận
Những năm qua, công tác dân vận đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc, gắn với các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân..
Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021): Thêm nhiều bông hoa đẹp rực rỡ
Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc ta mãi ghi đậm công lao to lớn của các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Đó là mẹ Âu Cơ sản sinh ra nòi giống Lạc Hồng, đào sông, đắp núi; nữ anh hùng Bà Triệu, Bà Trưng, Bùi Thị Xuân… chống giặc ngoại xâm khí phách, lẫy lừng; Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, bà Huyện Thanh Quan hiển hách, luôn thủy chung, hy sinh vì con vì chồng… những nữ tướng lừng danh đã góp sức lớn lao dệt lên những trang sử vàng vẻ vang của đất nước.
Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2021: Dân vận khéo việc gì cũng thành công
​​​​​​​Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác dân vận: “...Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”(1). Công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Kỷ niệm 65 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10//2021): Nâng cao hiệu quả hoạt động của thanh niên và công tác thanh niên trong tình hình mới
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
Thành lập Chi bộ Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa
Sáng 27-9, Chi bộ cơ sở Đảng Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - một nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng
Từ thực tiễn lịch sử lãnh đạo và tổ chức của Đảng ta về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có thể thấy, Hồ Chí Minh là người xây đắp nên nền móng lý luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là một nội dung trọng tâm, vừa là một biện pháp rất quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Khánh Hòa: Đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo bền vững
​​​​​​​Trong thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân sự vào cuộc của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp; các chế độ và chính sách giảm nghèo đã đến được với các đối tượng; đã làm cho đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng yếu thế, người nghèo, người cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện.
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay
"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để khơi dậy sức mạnh và nguồn lực nhân dân trong quá trình hiện thực hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.
Nhiều mô hình hiệu quả học và làm theo Bác trong doanh nghiệp
Xác định học tập và làm theo Bác là lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; chủ động đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; khai thác tối đa lợi thế và nguồn lực, đẩy mạnh phong trào thi đua thực chất, nâng cao năng suất lao động, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.
Quốc khánh 2/9: Dấu mốc đất nước phát triển
Kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.
Tuyên ngôn độc lập - Những giá trị lịch sử trường tồn
Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn độc lập ấy, cho đến ngày hôm nay, sau 76 năm vẫn còn nguyên những giá trị, đặc biệt là khẳng định ý chí, khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.
76 mùa thu Độc lập: Tự hào sức mạnh Việt Nam
“Tuyên ngôn Bác đọc vang trời đất/Độc lập Người thề vọng núi sông”…76 năm đã qua nhưng những cảm xúc ngày Tết Độc lập trong nắng Ba Đình mùa thu năm ấy vẫn vẹn nguyên trong mỗi thế hệ người con đất Việt.
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại
Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp lý thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và các quyền cơ bản của con người, của dân tộc. Trân trọng những giá trị cao cả ấy, trong một thời đại mới và một cuộc cách mạng mới, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, kế thừa và hơn nữa phát triển các giá trị ấy ở hai nội dung cơ bản là quyền con người, quyền dân tộc và nguyên tắc chủ quyền nhân dân.

 

Liên kết banner
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 11.712.248