ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thông tin xây dựng Đảng
Nha Trang: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ Kỳ 2: Thực hiện đồng bộ các giải pháp
Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, Thành ủy Nha Trang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động và bố trí, sử dụng cán bộ nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận; từng bước thực hiện việc bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự để bầu cử theo chức danh quy hoạch được phê duyệt.
Nha Trang: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ Kỳ 1: Thận trọng và bài bản
Quán triệt sâu sắc quan điểm “Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”, những năm qua, Đảng bộ TP. Nha Trang luôn quan tâm làm tốt công tác cán bộ...
Quan tâm phát triển đảng trong học sinh, sinh viên
Với cách làm sáng tạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, hơn 10 năm qua, công tác phát triển đảng viên trong sinh viên, học sinh (SV, HS) trong toàn Đảng bộ Khối đã đạt những kết quả nổi bật. Qua đó, nhân lên nhiều “hạt giống đỏ” góp phần xây dựng đội ngũ kế cận chất lượng cao cho Đảng.
Bộ Chính trị kết luận về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật
Ngày 8-9, Bộ Chính trị có Kết luận về chủ trương phân công, bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật (Thông báo Kết luận số 20).
Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị tại 2 cơ quan
Ngày 9-9, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại Đảng ủy Thanh tra tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 50, ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị...
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trong toàn đảng bộ
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở trong Khối tập trung tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội Khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa đúng thời gian theo chỉ đạo của cấp trên.
Tinh gọn tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu quả
Những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh từng bước tinh gọn;...
Hướng dẫn về công tác phòng, chống tiêu cực
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa có Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.
Sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
Trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạnh, cùng với “xây”, Đảng ta hết sức coi trọng việc chỉnh đốn Đảng, trong đó có công tác sàng lọc, loại bỏ những cán bộ, đảng viên suy thoái, thoái hóa, biến chất ra khỏi đội ngũ, để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022): Sức mạnh từ thế nước và lòng dân
Trải qua bao thăng trầm của hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đánh bại những kẻ thù xâm lược...
Thanh niên Khánh Hòa: Chủ động sáng tạo, linh hoạt đổi mới trong triển khai các phong trào hành động, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh trong tương lai
Nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có cuộc trả lời phỏng vấn Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên Cụm Công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc
Tính đến tháng 8/2022, Đảng bộ Nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc đã tổ chức Lễ kết nạp 17 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên là 102 đồng chí với 7 Chi bộ trực thuộc.
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2022): Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới
Ngay từ đầu, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: Công tác tư tưởng là hoạt động lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng ta, góp phần to lớn trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.
Đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương về phát triển tỉnh Khánh Hòa (*)
Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phấn khởi đón nhận nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương về phát triển tỉnh Khánh Hòa...

 

Liên kết banner
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.342.164