NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2022).          ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  18/05/2018 16:57     |  Lượt xem 3445   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC”

-----

Thưa quý vị đại biểu, các nhà khoa học và các đồng chí!

Trong không khí phấn khởi của những ngày tháng 5 lịch sử và kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2018), hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức, nhằm làm rõ hơn nội dung xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức trong tình hình hiện nay. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến toàn thể quý vị đại biểu, các nhà khoa học và các đồng chí dự Hội thảo lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!

Thưa các đồng chí,

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta; là kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Cuộc đời của Người là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng; hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của Nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội. Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là một tấm gương cụ thể, gần gũi, có sức hấp dẫn mà ai cũng có thể học tập và làm theo.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trọng tâm là xây dựng đạo đức, phong cách của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn tỉnh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với đảng bộ và chính quyền các cấp trong tỉnh. Trong đó, công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chú trọng thực hiện, góp phần giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp và Nhân dân, các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà của cán bộ, công chức đã được hạn chế, nhất là trong các lĩnh vực “nhạy cảm” và các công việc thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp. Đối với các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở, đã tích cực đổi mới phương pháp làm việc, gần dân, sát dân, trực tiếp lắng nghe và chỉ đạo, giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại gây bức xúc trong Nhân dân, nhất là đối với các dự án triển khai chậm tiến độ, gây ô nhiễm môi trường, phương án bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư phục vụ thi công các dự án trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong toàn tỉnh vẫn còn một số trường hợp cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chậm đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, thậm chí có trường hợp vi phạm, bị xử lý kỷ luật; một số tập thể, cá nhân chưa nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc, thái độ phục vụ nhân dân có mặt chưa tốt, giải quyết hồ sơ còn chậm trễ, chưa đúng quy trình quy định; trong thực thi công vụ vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân...

Thưa quý vị đại biểu, các nhà khoa học và các đồng chí!

Việc tổ chức Hội thảo khoa học tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay, là dịp để các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, người đứng đầu cùng chia sẻ những ý kiến thẳng thắn và tâm huyết, khoa học; đồng thời cũng chia sẽ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình công tác, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung cũng như trong việc xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức nói riêng, nhằm giúp cho chúng ta hiểu sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó học tập, vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn tỉnh. Mặt khác, giúp cho lãnh đạo tỉnh cũng như các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp “vừa hồng, vừa chuyên”, đặc biệt sắp tới đây chúng ta sẽ đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ mà Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) vừa qua đã thông qua.

Tôi đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của các báo cáo tham luận, cũng như các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội thảo, trên cơ sở đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là việc xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức trong thời gian đến sát với tình hình thực tiễn của tỉnh, bảo đảm mang lại hiệu quả thiết thực.

Đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, cần phải tham khảo những kinh nghiệm, cách làm hay mà các đại biểu dự Hội thảo đề cập để vận dụng, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong thời gian đến.

Với niềm tin vào trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu, nhà khoa học, tôi tin chắc rằng Hội thảo sẽ đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến toàn thể quý vị đại biểu, các nhà khoa học và các đồng chí về dự Hội thảo lời chúc sức khỏe và hạnh phúc; chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.352.319