ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  11/07/2021 21:32     |  Lượt xem 629   

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 11/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Sau khi nghe Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, ý kiến của các địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận như sau:

1. Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là các lực lượng tuyến đầu trong thời gian qua đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh ghi nhận, cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, sự đóng góp, hỗ trợ kịp thời của cộng đồng doanh nghiệp, những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng, chống dịch và sự ủng hộ, chấp hành các quy định phòng, chống dịch của toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, đã liên tục xuất hiện và có xu hướng gia tăng ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 23/6/2021; các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 0 giờ ngày 09/7/2021. Vì vậy, để đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong tình hình mới, cả hệ thống chính trị của tỉnh phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất, dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất, với phương pháp, cách làm khoa học và hiệu quả hơn.

2. Về việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid -19 trong thời gian tới, ngoài việc thực hiện các công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm, lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Yêu cầu Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn địa phương mình. Đồng chí Bí thư cấp ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp cùng dự họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh địa phương mình, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch, trên tinh thần chủ động, cụ thể, sát từng việc và tăng cường kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ cấp ủy các cấp phải xây dựng kế hoạch kiểm tra ở cấp mình và tại cơ sở ngay trong thời gian đầu của đợt giãn cách xã hội.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục vận động tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung sức, chung lòng tích cực hưởng ứng đợt vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

- Ban Chỉ đạo hoàn thiện cơ chế báo cáo lãnh đạo tỉnh về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và cung cấp thông tin cho các huyện, thị xã, thành phố về các quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, hiệu quả; nghiên cứu sớm thành lập bộ phận chuyên môn tiếp nhận, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu, tổng hợp tình hình thực tiễn từ các địa phương, kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra quyết định phù hợp nhất.

2.2. Về việc thực hiện quy định giãn cách xã hội

- Tiếp tục thực hiện Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần thực sự nghiêm túc, chặt chẽ. Thực hiện tốt các quy định về giãn cách, khoanh vùng; tránh tình trạng khoanh rộng bên ngoài, lỏng lẻo bên trong.

- Tổ chức việc cung ứng đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội, không để khan hàng, sốt giá; lưu ý bố trí, sắp xếp việc mua, bán tại các chợ, siêu thị… bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm soát người, phương tiện đi lại giữa các địa phương giáp ranh vùng có dịch, giữa các địa phương đang áp dụng quy định giãn cách xã hội khác nhau theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tại các Trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch; khẩn trương lắp đặt camera đối với tất cả Trạm kiểm soát liên ngành trên địa bàn tỉnh.

2.3. Về việc lấy mẫu, xét nghiệm, truy vết

- Thực hiện phương châm thần tốc lấy mẫu, xét nghiệm, truy vết, không để trùng lặp, bỏ sót; phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc Covid-19 trong cộng đồng. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC Khánh Hòa), Sở Y tế với các địa phương, bệnh viện trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm. Trong đó, nêu rõ phương pháp, quy trình, thời gian lấy mẫu, tổng hợp số liệu và trả kết quả xét nghiệm.

- Giao Ban Chỉ đạo đôn đốc các địa phương thành lập đội lấy mẫu xét nghiệm từ 02 - 03 người theo phương châm tại chỗ (địa phương nào chủ động địa phương đó) để lấy mẫu tại các hộ gia đình. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho lực lượng này bằng các hình thức phù hợp theo sự hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế và CDC Khánh Hòa. Huy động các lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, các tình nguyện viên… để tham gia hỗ trợ việc lấy mẫu, xét nghiệm.

- Phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang, Bệnh viện Quân y 87… để tăng năng lực xét nghiệm RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 lên ít nhất 10.000 - 15.000 mẫu/ngày.

- Giao Ban Chỉ đạo tổ chức việc lấy mẫu, xét nghiệm theo khu vực  nguy cơ phù hợp với thực tiễn của tỉnh, bao gồm khu vực nguy cơ rất cao (khu vực phong tỏa), khu vực nguy cơ cao và khu vực khác trên cơ sở áp dụng hướng dẫn của Bộ Y tế về xét nghiệm tại Công văn số 5746/BYT-DP, ngày 09/7/2021 (kèm theo), bảo đảm khoa học, nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm.

- Giao Ban Chỉ đạo khẩn trương chỉ đạo CDC Khánh Hòa tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, hóa chất… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định việc mua sắm theo đúng quy định và đề xuất việc hỗ trợ từ Trung ương, các doanh nghiệp (nếu cần thiết).

2.4. Về việc điều trị ca nhiễm Covid-19

- Giao Ban Chỉ đạo sớm thành lập bệnh viện dã chiến tại thị xã Ninh Hòa để kịp thời điều trị các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khu vực cách ly tập trung, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, kiên quyết không để lây nhiễm chéo dịch Covid-19 trong các khu cách ly.

2.5. Về việc thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà

Giao Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xem xét, quyết định việc thực hiện thí điểm cách ly y tế tại nhà cho các trường hợp F1 trên địa bàn tỉnh, trước mắt là tại thị xã Ninh Hòa, nhưng phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Cụ thể là áp dụng hướng dẫn của Bộ Y tế về việc cách ly y tế tại nhà cho các trường hợp F1 tại thành phố Hồ Chí Minh theo Công văn số 5152/BYT-MT, ngày 27/6/2021 và Công văn số 5746/BYT-DP, ngày 09/7/2021 (kèm theo), bao gồm các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị; yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà; yêu cầu đối với người ở cùng nhà; yêu cầu đối với cán bộ y tế; yêu cầu đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường.

2.6. Về bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Khẩn trương nắm bắt sát tình hình thực tế, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kích hoạt và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “bốn tại chỗ”, với tinh thần vừa chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giao Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì (đối với các khu công nghiệp, doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong) và Sở Công thương chủ trì (đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nằm ngoài Khu kinh tế Vân Phong), phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện.

2.7. Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19

Giao Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông (do Cục Tin học hóa làm đấu mối) để nhanh chóng triển khai đủ 06 bộ giải pháp (Khai báo y tế, Tiêm chủng, Kiểm soát vào ra, Xét nghiệm, Truy vết, Cách ly), phần mềm phục vụ lãnh đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 và các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin khác phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

2.8. Về đầu mối chỉ đạo và công tác truyền thông phòng chống dịch

- Thực hiện thống nhất một đầu mối chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa.

- Đề nghị Ban Chỉ đạo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường phối hợp, thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để tham mưu, chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông chính thống, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

2.9. Về các chế độ, chính sách liên quan đến dịch Covid-19

- Bên cạnh việc bảo đảm chế độ, chính sách cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch theo quy định, giao Ban Chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, rà soát các nguồn lực để đề xuất hỗ trợ thêm cho các lực lượng tuyến đầu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của địa phương.

- Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, đúng đối tượng, kiên quyết không để người dân thiếu đói do dịch bệnh Covid-19.

2.10. Về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngay sau khi tiếp nhận vắc xin phòng Covid-19, đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng vắc xin; khẩn trương nghiên cứu Quyết định số 3355/QĐ-BYT, ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 năm 2021 - 2022 để triển khai trên địa bàn tỉnh, bảo đảm chiến dịch tiêm vắc xin được thực hiện đúng đối tượng, hiệu quả và an toàn tối đa cho người tiêm chủng.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận này.

Link tải toàn văn Kết luận!

BBT Website

 

 

văn bản mới
Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 15.407.250