ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  17/07/2021 15:47     |  Lượt xem 539   

Chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy về công tác phòng chống Covid19 ngày 17/7/2021

Sáng ngày 17/7/2021, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (sau đây viết tắt là CDC Khánh Hòa) về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Sở Y tế, CDC Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Thường trực Tỉnh ủy kết luận như sau:

I. TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa khẩn trương chỉ đạo xây dựng mẫu đề cương báo cáo nhanh của các huyện, thị xã, thành phố (theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 112-TB/TU, ngày 16/7/2021), kết cấu nội dung báo cáo phải bảo đảm ngắn gọn, đầy đủ các thông tin cần thiết, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có).

2. Lãnh đạo các địa phương, nhất là ở thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh khẩn trương chỉ đạo khắc phục và tổ chức lại các đội truy vết, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu truy vết thần tốc, không bỏ sót các trường hợp F1, F2; đồng thời, tăng cường kiểm tra, nắm tình hình cơ sở để kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Đối với kiến nghị của Sở Y tế và CDC Khánh Hòa về việc đề xuất thực hiện gộp mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho thực hiện gộp mẫu test nhanh kháng nguyên theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

4. Tiếp tục đẩy nhanh công tác lấy mẫu, xét nghiệm tại các xã, phường thuộc diện phong tỏa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 112-TB/TU, ngày 16/7/2021, bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tế từng địa phương, hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm tại các xã, phường thuộc diện phong tỏa trước ngày 20/7/2021. Ban Chỉ đạo điều phối lực lượng của các địa phương, nhất là huyện Vạn Ninh, Diên Khánh cùng tham gia hỗ trợ thị xã Ninh Hòa trong công tác lấy mẫu, xét nghiệm.

5. Đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố Nha Trang quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống Covid-19 theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Gắn trách nhiệm của đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã, phường trong việc bảo đảm tính nghiêm túc, chặt chẽ trong thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở địa bàn mình quản lý. Đối với các chợ trên địa bàn thành phố, cần tổ chức lại, hướng dẫn, tăng cường kiểm tra việc cung ứng hàng hóa, hạn chế việc tập trung đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, đối với các xã, phường có nhiều ca F0, cần tính toán kỹ, cân nhắc việc tạm dừng hoạt động các chợ trên địa bàn; đồng thời phải bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu đến từng khu phố, hộ dân theo cách thức phù hợp (bán lưu động, mang chợ ra phố, bảo đảm thông thoáng, giãn cách).

6. Liên quan đến việc tiếp nhận người dân Khánh Hòa đang ở thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh trong thời điểm hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Du lịch, Sở Y tế phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp nhận người dân Khánh Hòa về cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh theo quy định; vận động các khách sạn giảm giá khi thực hiện chủ trương này.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, tổ chức chiến dịch hỗ trợ hàng hóa thiết yếu, lực lượng tham gia để đồng hành cùng các địa phương có nhiều ca mắc Covid-19 (thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang) trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Lưu ý phối hợp với các địa phương chưa có ca mắc Covid-19 (huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) khi thực hiện các chiến dịch này.

8. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo:

- Sở Y tế chỉ đạo CDC Khánh Hòa khẩn trương tổng hợp đầy đủ nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 41-KL/TU, ngày 11/7/2021.

- Khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các địa phương sớm triển khai thực hiện, kịp thời hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

- Các cơ quan liên quan chủ động xây dựng phương án tiêm vắc xin Covid-19, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai chiến dịch tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh sau khi có nguồn vắc xin; bên cạnh đó, kêu gọi, vận động các cơ sở tiêm chủng tư nhân, các y, bác sỹ, cán bộ y tế nghỉ hưu cùng tham gia hỗ trợ chiến dịch này.

II. TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA

1. Sau khi có Kết luận 41-KL/TU, ngày 11/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai nghiêm túc và tổ chức lại việc lấy mẫu, xét nghiệm, truy vết; thực tế hiện nay, công tác này đã có chuyển biến tốt hơn. Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tập thể cán bộ, nhân viên của CDC Khánh Hòa đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác lấy mẫu, xét nghiệm; điều phối, chi viện, tập huấn cho các địa phương trong công tác chuyên môn và cùng với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Trên cơ sở thống nhất của Sở Y tế, CDC Khánh Hòa, các cơ quan, đơn vị có liên quan và ý kiến của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Giao Sở Y tế thành lập Tổ điều phối công tác lấy mẫu, xét nghiệm Covid-19 tỉnh Khánh Hòa để thống nhất đầu mối chỉ huy công tác lấy mẫu, xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa. Giao đồng chí Tôn Thất Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm Tổ trưởng Tổ điều phối.

Tổ trưởng Tổ điều phối chịu trách nhiệm: (1) Đôn đốc, chỉ đạo, điều phối công tác lấy mẫu, xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh; (2) Làm đầu mối liên hệ, phối hợp, vận động sự hỗ trợ của Bệnh viện Quân y 87, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang…; huy động sự tham gia của các cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế có kinh nghiệm, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch của các cơ sở y tế công lập và y tế tư nhân, các lực lượng cán bộ y tế đã nghỉ hưu, chủ động, tích cực tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; (3) Phân công chuyên trách các lực lượng làm công tác xét nghiệm và lực lượng hỗ trợ công tác lấy mẫu, xét nghiệm Covid-19, bảo đảm phù hợp chức năng nhiệm vụ, nhanh chóng và hiệu quả.

2.2. Giao Ban Chỉ đạo sớm triển khai trang thiết bị để thực hiện xét nghiệm RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 tại thị xã Ninh Hòa và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa để đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống dịch.

2.3. Giao Sở Y tế phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 để tăng cường nhân viên y tế cho CDC Khánh Hòa để thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm Covid-19. Trên cơ sở đó, CDC Khánh Hòa bố trí làm việc 03 ca/ngày đối với công tác xét nghiệm, bảo đảm năng lực xét nghiệm đáp ứng kịp với tốc độ truy vết, lấy mẫu. Để giảm tải áp lực cho CDC Khánh Hòa, Sở Y tế tiến hành điều phối phù hợp mẫu xét nghiệm RT-PCR của các ca mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh biện Bệnh nhiệt đới tỉnh về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để thực hiện xét nghiệm.

2.4. Đề nghị Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh viện Quân y 87 và Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang tiếp tục phối hợp, tăng cường hỗ trợ CDC Khánh Hòa trong công tác xét nghiệm RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2; tăng tốc độ trả kết quả xét nghiệm để nhanh chóng kiểm soát và sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Link tải toàn văn kết luận!

VP Tỉnh ủy.

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.382.522