ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
  22/07/2021 18:09     |  Lượt xem 325   

Huyện Khánh Vĩnh: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

  Bảo đảm an toàn thực phẩm được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những lĩnh vực hết sức quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với vấn đề an toàn thực phẩm, từ đó tạo được những chuyển biến rõ rệt, tích cực trên nhiều mặt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 08 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Căn cứ nội dung Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư, Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, dài hạn nhằm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) một cách hiệu quả; đồng thời chỉ đạo chính quyền các địa phương, cơ quan chuyên môn triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác bảo đảm chất lượng ATTP theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm.

  Và để tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, cũng như trong hành vi của người dân trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn, công tác thông tin, tuyên truyền đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan truyền thông của huyện và đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác an toàn thực phẩm. Theo đó, hàng năm, các cơ quan, ban ngành, các đơn vị, địa phương đã phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến với những hình thức đa dạng, phong phú thông qua nhiều hình thức và loại hình như trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên hệ thống truyền thanh huyện và xã, trên Trang thông tin điện tử huyện), tuyên truyền lưu động, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, hội nghị, tập huấn, trong đó, tập trung vào các đợt cao điểm về ATTP như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu… Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn huyện như: Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn ATTP cấp tỉnh tổ chức các hội nghị hướng dẫn kỹ năng chẩn đoán, xử lý, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; điều tra, thống kê, báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm; hướng dẫn kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý về công tác bảo đảm ATTP, kỹ năng quản lý và các quy định điều kiện bảo đảm ATTP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

  Cùng với công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được chú trọng thực hiện thường xuyên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đã đưa công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 08, các nghị quyết, chỉ thị liên quan của Đảng về công tác ATTP vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện, các ngành: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên, định kỳ tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, đã chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, yêu cầu cơ sở vi phạm tự tiêu huỷ sản phẩm thực phẩm không có nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn tuân thủ và thực hiện các quy trình bảo đảm ATTP theo quy định…

 

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra cơ sở kinh doanh  thực phẩm tại Thị trấn Khánh Vĩnh

  Nhìn chung, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 08, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe nhân dân được nâng lên. Ý thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh được cải thiện rõ rệt; một bộ phận người tiêu dùng đã có sự hiểu biết nhất định và có sự lựa chọn thực phẩm an toàn, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ khi sử dụng. Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, triển khai kịp thời các hoạt động bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện. Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể huyện trong công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vệ sinh ATTP được thực hiện khá hiệu quả, đem lại những kết quả nhất định như trong việc nâng cao nhận thức về ATTP người kinh doanh và sử dụng thực phẩm, phòng ngừa và khắc phục những sự cố về ATTP, thu hồi và xử lý kịp thời thực phẩm không an toàn…

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền còn chưa sâu sát. Nhân lực cán bộ làm công tác ATTP của huyện chưa bảo đảm, chủ yếu là kiêm nhiệm, nên chưa đáp ứng được yêu cầu công tác. Một số ban chỉ đạo, đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP ở một số địa phương hiệu quả hoạt động chưa cao. Công tác quản lý nhà nước về ATTP trên một số lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn, bất cập...

  Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08-CT/TW, huyện Khánh Vĩnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm. Tăng cường và phát huy vai trò quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, trong tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách và pháp luật về an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức và pháp luật về an toàn thực phẩm, nhất là Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm. Hoàn thiện đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm, đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay…/.

 

CTV Duy Hải - BTG.HU Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 12.835.697