HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  23/07/2021 10:11     |  Lượt xem 685   

Công tác quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng: Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại

Kiểm toán Nhà nước vừa có thông báo kết quả kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các khu đô thị giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh chấn chỉnh việc tuân thủ pháp luật, chính sách trong công tác quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng.

Nhiều tồn tại

Theo Kiểm toán Nhà nước, giai đoạn 2017 - 2020, UBND tỉnh đã cho thỏa thuận phương án kiến trúc đối với một số quy hoạch chi tiết 1/500 chưa tuân thủ Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã phê duyệt hoặc chưa có trong quy hoạch phân khu, quy hoạch 1/2000. Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với các khu đất kinh doanh, dịch vụ thành đất ở không hình thành đơn vị ở là chưa đúng quy định của Luật Đất đai. UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. UBND huyện Cam Lâm chưa lập quy chế quản lý quy hoạch đô thị, kiến trúc đô thị của thị trấn Cam Đức, chưa kịp thời rà soát quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện…

 

Một góc TP. Nha Trang.

Một góc TP. Nha Trang.

Ngoài ra, còn có một số vi phạm cụ thể: Quy hoạch chung đô thị Ninh Hòa được xây dựng trên cơ sở định hướng thị xã Ninh Hòa là đô thị loại IV chưa phù hợp với quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2030 bổ sung 2 xã Diên Sơn, Diên Điền vào quy hoạch phát triển đô thị và điều chỉnh ranh giới Cụm Công nghiệp Diên Thọ từ 32ha lên 50ha chưa phù hợp quy định. Công tác lập, thẩm định và phê quyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 chưa tuân thủ quy định về mật độ xây dựng, chiều cao công trình, đất cây xanh, đất công trình công cộng, đất y tế… theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam…

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra các bất cập như: Tham mưu thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết được xây dựng; công tác kiểm tra, thanh tra sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân chưa kịp thời; cấp nhiều giấy phép xây dựng mà chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, không tuân thủ diện tích xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt, cấp phép cho các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng; công tác quản lý sau cấp phép chưa được thực hiện nghiêm túc, kịp thời…

Kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị liên quan

Để khắc phục các tồn tại, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh khẩn trương lập, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, phù hợp định hướng cho phân loại phát triển đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030. UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị lập quy hoạch phân khu, rà soát đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

Đặc biệt, UBND tỉnh phải sớm chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm rà soát làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định pháp luật trong việc cho phép hộ dân phân lô, tách thửa, mở đường giao thông không đúng quy hoạch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện; phân lô, tách thửa, đầu tư cơ sở hạ tầng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc được giao quản lý khu đất 310 Nguyễn Tri Phương (TP. Nha Trang).

Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với một số sai sót còn tồn tại. Cụ thể, yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong kiểm điểm trách nhiệm trong việc cấp giấy phép xây dựng không đúng quy định về mật độ xây dựng và kiểm tra không xác định được hành vi vi phạm của chủ đầu tư dự án Khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh). Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm trong việc tham mưu giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án không thông qua đấu giá…

Ngày 16-7, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi các sở: Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính, Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Cam Lâm, Diên Khánh yêu cầu thực hiện thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Thủ trưởng các đơn vị nêu trên tiếp thu các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân có liên quan; đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay công tác quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, quản lý đất đai, xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202107/cong-tac-quy-hoach-cap-giay-phep-xay-dung-chan-chinh-khac-phuc-nhung-ton-tai-8222881/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.806.158