HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  25/07/2021 22:23     |  Lượt xem 1122   

Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh, thành phố Nha Trang và trực tuyến với các xã, phường của thành phố về phòng, chống dịch COVID-19

Sáng ngày 25/7/2021, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) và Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Nha Trang, trực tuyến với các xã, phường của thành phố về phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo, lãnh đạo thành phố Nha Trang và các xã, phường báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Thường trực Tỉnh ủy kết luận như sau:

1. Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực chung của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thành phố Nha Trang, nhất là lực lượng tuyến đầu cấp cơ sở và sự ủng hộ, chấp hành của đại đa số người dân thành phố trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố hiện nay còn nhiều bất cập; việc tổ chức, điều phối công việc có lúc, có nơi lúng túng, thiếu quyết đoán; công tác lấy mẫu xét nghiệm còn chậm; việc quản lý hoạt động của các chợ, siêu thị chưa hiệu quả, đôi lúc còn lỏng lẻo; xảy ra việc xử lý cứng nhắc, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thi hành công vụ; một bộ phận người dân chưa thực hiện nghiêm túc quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ trướng Chính phủ.... Những bất cập, thiếu sót này đã ảnh hưởng đến hiệu quả, nỗ lực chung trong công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang và toàn tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy phê bình và yêu cầu Thành ủy, UBND thành phố Nha Trang nghiêm túc rút kinh nghiệm.

2. Dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới tại thành phố Nha Trang sẽ diễn biến hết sức phức tạp, có xu hướng gia tăng các ca lây nhiễm trong cộng đồng, một số ca F0 không xác định được nguồn lây. Đây là tình thế rất cấp bách, vì vậy Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Thành ủy, UBND thành phố Nha Trang tập trung tối đa nguồn lực để chỉ đạo phòng, chống dịch và khẩn trương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau:

2.1. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi đây là sức mạnh trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ trướng Chính phủ, các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ tình hình thực tiễn để chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp với yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg.

2.2. Huy động toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tham gia tích cực hơn nữa vào công tác phòng, chống dịch; tiếp tục vận động sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của thành phố, sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp; phát huy vai trò tiên phong của Tổ COVID cộng đồng trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch COVID-19, giúp nhân dân hiểu, chia sẻ và ủng hộ chính quyền; kịp thời nắm tình hình và xử lý vấn đề phát sinh trong thực tế; khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn; kịp thời chăm lo cho người dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Tích cực tham gia và phối hợp triển khai hiệu quả hoạt động của Trung tâm cứu trợ COVID-19 và đường dây nóng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thành lập để nắm bắt thông tin, kịp thời hỗ trợ khó khăn, vướng mắc của người dân.

2.3. Thành phố Nha Trang phải xác định quan điểm, định hướng rõ ràng trong phòng, chống dịch COVID-19; có kế hoạch triển khai thật sự cụ thể, hiệu quả; cần phân công, giao trách nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với từng khâu trọng yếu trong phòng, chống COVID-19 (như lấy mẫu xét nghiệm; kiểm tra, giám sát các trạm, chốt; cung ứng lương thực thực phẩm…), trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Nâng cao hơn nữa vai trò, nhận thức, trách nhiệm và hướng dẫn cấp cơ sở, không để xảy ra tình trạng cấp cơ sở lúng túng, dẫn đến chậm trễ trong triển khai. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện tại các chốt, trạm kiểm soát. Đồng thời, thường xuyên động viên, chia sẻ những áp lực, vất vả của lực lượng tuyến đầu, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống dịch.

2.4. Về công tác lấy mẫu, xét nghiệm:

- Bảo đảm thực hiện theo Công văn số 6880/UBND-KGVX, ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh để nhanh chóng xác định các vùng an toàn, vùng có nguy cơ và nguy cơ cao để có cách thức xử lý phù hợp.

- Tiếp tục thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm tại các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Nha Trang theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 41-KL/TU, ngày 11/7/2021 và Thông báo số 117-TB/TU, ngày 20/7/2021.

- Chủ động phong tỏa ngay khi có kết quả test nhanh dương tính, không chờ kết quả khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR; tăng cường năng lực lấy mẫu tầm soát diện rộng, phong tỏa rộng hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn để nhanh chóng thu hẹp phạm vi F0, đồng thời khẩn trương xây dựng phương án tầm soát cộng đồng giai đoạn 2. Hướng dẫn việc phân luồng ngay từ cơ sở các mẫu xét nghiệm RT-PCR; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng gửi đến CDC Khánh Hòa kết quả lấy mẫu chưa qua xử lý, phân luồng.

2.5. Đối với hoạt động của các chợ, siêu thị:

- Đề nghị thành phố tăng cường ngay lực lượng đến các chợ đang hoạt động, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định giãn cách; trường hợp cần thiết, thành phố chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn để hỗ trợ, chi viện.

- Thành phố xây dựng ngay phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các siêu thị, với các quy định cụ thể về mật độ người đi siêu thị, cơ chế kiểm soát, hướng dẫn lưu lượng, mật độ người trong siêu thị bảo đảm quy định giãn cách tối thiểu và yêu cầu 5K…; công khai cho người dân biết. Không để siêu thị trở thành các ổ dịch, làm đứt gãy nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, nâng giá bán.

- Thành phố Nha Trang chủ động phối hợp Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân, bảo đảm linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế. Việc cho phép hoạt động trở lại các chợ truyền thống, chợ đầu mối chỉ được thực hiện nếu bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Công thương.

2.6. Về công tác truyền thông, đề nghị thành phố thực hiện nghiêm quy định về đầu mối cung cấp thông tin; kịp thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông khi có sự việc phức tạp phát sinh.

2.7. Đối với các kiến nghị, đề xuất của thành phố Nha Trang về việc khử khuẩn, tiêm vắc xin, hỗ trợ lực lượng…, giao Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo giải quyết sớm.

3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo thành lập Tổ Thường trực chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tại thành phố Nha Trang để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ thành phố Nha Trang trong công tác phòng, chống dịch. Phân công đồng chí Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng, cùng sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn thể chính trị xã hội. Đồng chí Tổ trưởng chủ động chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng chức năng và thành phố Nha Trang giải quyết các vấn đề phát sinh; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy.

Yêu cầu Thành ủy, UBND thành phố Nha Trang, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Link tải toàn văn Kết luận.

VPTU.

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.853.733