HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  26/07/2021 17:50     |  Lượt xem 759   

Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19_ Sáng ngày 26/7/2021

 Sáng ngày 26/7/2021, tại cuộc họp giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) về phòng, chống dịch COVID-19; sau khi nghe Ban Chỉ đạo báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Thường trực Tỉnh ủy kết luận như sau:

1. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trước hết, cần tiến hành rà soát các khâu trọng yếu trong phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phân công đầu mối phụ trách, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Huy động, bổ sung nguồn nhân lực thay ca, hỗ trợ trong trường hợp diễn biến dịch có thể kéo dài, như: đội ngũ nhân viên y tế nghỉ hưu, y tế tư nhân, các đồng chí cựu chiến binh, sinh viên, giáo viên tình nguyện…

2. Đề nghị Ban Chỉ đạo:

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện chiến lược “ngăn chặn - phát hiện - truy vết - khoanh vùng - dập dịch - điều trị”, giữ vững “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ” trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị số 16 và Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, khẩn trương xây dựng chiến lược mới, chuẩn bị kịch bản cho tình huống xấu hơn. Chủ động chuẩn bị nguồn lực, bảo đảm đầy đủ hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, máy thở ô xy, trang thiết bị y tế cần thiết; rà soát nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn về y tế, nhất là đội ngũ bác sĩ hồi sức tích cực, các y, bác sĩ đã nghỉ hưu, nhân lực trong các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân….; tổ chức phân tầng hợp lý các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, hướng dẫn cụ thể việc cách ly y tế, điều trị COVID-19 tại nhà.

- Hướng dẫn việc xác định vùng an toàn, vùng nguy cơ, vùng nguy cơ cao, vùng nguy cơ rất cao theo quy định; quy định rõ các biện pháp mà địa phương cần áp dụng để giữ vững và mở rộng các “vùng xanh”, kiểm soát và thu hẹp dần các vùng có nguy cơ cao và rất cao trên địa bàn.

- Chỉ đạo khẩn trương rà soát, tổng kiểm tra các khu cách ly tập trung đối với việc tuân thủ các yêu cầu về cách ly y tế (phòng ở cho người được cách ly, xử lý chất thải, khử khuẩn, đồ bảo hộ…) theo Quyết định số 878/QĐ-BYT, ngày 12/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa số ca F0 do lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, phong tỏa.

3. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn, xác định phương án bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 122-TB/TU, ngày 24/7/2021, nhất là trong tình huống đóng cửa chợ, siêu thị.

4. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

5. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra từng địa bàn và lĩnh vực trọng yếu của công tác phòng, chống dịch COVID-19; Thường trực Tỉnh ủy duy trì giao ban hàng ngày, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống COVID-19, làm việc trực tiếp với một số địa phương; UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo đã thường xuyên, kịp thời triển khai các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Đến nay, các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy đã được ban hành tương đối đầy đủ, cả về quan điểm định hướng chung và trong từng lĩnh vực trọng yếu của công tác phòng, chống dịch COVID-19. Vì vậy, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tập trung vào công tác kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, vấn đề khó khăn phát sinh ở từng địa bàn; không giao ban hàng ngày (tổ chức họp đột xuất khi cần thiết). Giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chủ động kiểm tra, theo dõi các địa phương, lĩnh vực theo Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường trực cấp ủy địa phương tùy tình hình thực tế, quyết định việc họp giao ban hàng ngày, nhưng phải bảo đảm duy trì chế độ báo cáo theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 112-TB/TU, ngày 16/7/2021.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Link tải toàn văn Kết luận.

VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.853.043