MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  02/08/2021 21:45     |  Lượt xem 848   

Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể

THÔNG BÁO
kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh về kết quả triển khai
Kết luận số 44-KL/TU, ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
-----

Trong hai ngày 31/7/2021 và 02/8/2021, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh về kết quả triển khai Kết luận số 44-KL/TU, ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới; sau khi nghe Ban Chỉ đạo báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Thường trực Tỉnh ủy kết luận như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 44-KL/TU, ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung chưa hoàn thành, bảo đảm yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh (Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ) trong công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thông qua hoạt động của Trung tâm cứu trợ COVID-19 tỉnh và các chương trình hỗ trợ, cứu trợ của các đoàn thể, đã xuất hiện và lan tỏa nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, chia sẻ khó khăn, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tiếp thêm niềm tin để nhân dân ta vượt qua đại dịch.

Thời gian tới, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm hơn nữa để vận động sự tham gia rộng rãi của các hội viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh vào công tác phòng, chống COVID-19. 

2. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, đã xuất hiện nguồn lây mới từ người dân di chuyển tự phát từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về Khánh Hòa. Vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát danh sách người dân đi từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương mình trong vòng 14 ngày kể từ ngày 01/8/2021 trở về trước, hoàn thành và báo cáo Ban Chỉ đạo trong ngày 04/8/2021; đồng thời, tiến hành giám sát cách ly y tế tại nhà đối với các đối tượng này theo quy định.

3. Về công tác tầm soát xét nghiệm cộng đồng

- Yêu cầu các địa phương tăng cường lực lượng để khẩn trương hoàn thành việc lấy mẫu tầm soát cộng đồng lần 2 trong ngày 03/8/2021; đồng thời tiếp tục rà soát, lấy mẫu tầm soát thẩm định tại các khu vực có nguy cơ rất cao, hoàn thành trong ngày 05/8/2021.

- Đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung ứng kịp thời, đầy đủ hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ lấy mẫu tầm soát cho các địa phương và hoàn thành việc trả toàn bộ kết quả xét nghiệm các mẫu qua tầm soát cộng đồng (do các địa phương gửi) chậm nhất trong ngày 06/8/2021.

- Trên cơ sở kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xác định mức độ nguy cơ dịch bệnh của từng thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 44-KL/TU, ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành trong ngày 07/8/2021.

4. Đối với hoạt động của các chốt kiểm soát

- Ban Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo rà soát việc tăng cường tổ chức, quản lý các chốt kiểm soát theo yêu cầu của Ban Thường vụ tại Kết luận số 44-KL/TU, ngày 30/7/2021; bổ sung quy định cụ thể về các loại giấy tờ cần thiết cho một số trường hợp như: lực lượng hỗ trợ trong các khu phong tỏa, tình nguyện viên phòng chống dịch COVID-19, công nhân làm việc tại các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh…

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa khẩn trương có giải pháp test nhanh và cấp chứng nhận test nhanh cho các lực lượng này để thuận tiện hơn trong việc di chuyển các chốt kiểm soát.

- UBND tỉnh chỉ đạo:

+ Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các phương tiện lưu thông qua các chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, phù hợp với quy định của Chính phủ.

+ Các địa phương rà soát lại các chốt kiểm soát, đảm bảo 4 lớp kiểm soát theo Kết luận số 44-KL/TU, ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cung cấp đầy đủ các trang thiết bị cần thiết (khẩu trang, kính chống giọt bắn, đồ bảo hộ…) bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát theo quy định.

5. Về việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân

- Phân công đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, điều phối công tác cứu trợ, phân phối, cung ứng lương thực thực phẩm cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó cần lưu ý quan tâm hỗ trợ người lao động tự do, người khuyết tật, công nhân bị mất việc làm trong các khu nhà trọ và công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp đang thực hiện “ba tại chỗ”….

- Đề nghị các huyện, thị xã, thành phố phân công 01 đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp phụ trách, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, làm việc với các đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh để tham mưu quyết định theo thẩm quyền việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt để hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5257/VPCP-KTTH, ngày 01/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẩn trương tổ chức phát động phong trào quyên góp chuyển vào quỹ cứu trợ, để ưu tiên hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với tinh thần “người có lương hỗ trợ người không có lương, người có thu nhập hỗ trợ người không có thu nhập”.

6. Về việc tiêm vắc xin

Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân (trên 18  tuổi) đang cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo đề xuất của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, thống nhất mua bổ sung vắc xin (ngoài nguồn vắc xin do Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh), để tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn tỉnh nhanh nhất, sớm nhất có thể. 

7. Về công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin

Giao đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thống nhất, hiệu quả công tác truyền thông về phòng, chống COVID-19, nhất là trong việc định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân một cách kịp thời, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các các phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin để đáp ứng các yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ cập nhật dữ liệu bản đồ COVID-19 của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, phát huy tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ này.

8. Về phát động phong trào toàn dân xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh:

Phân công đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19; đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để triển khai hiệu quả phong trào trên với định hướng mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, nêu cao tinh thần tự quản của người dân ở từng thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh…, gửi Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chậm nhất trong ngày 06/8/2021.

9. Đề nghị Ban Chỉ đạo khẩn trương làm việc cụ thể với huyện Cam Lâm để đánh giá tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Link tải toàn văn TBKL!

BBT Website

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.923.880