ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  22/05/2018 11:35     |  Lượt xem 4385   

Triển khai thực hiện Quy định 124 của Ban Bí thư

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có công văn gửi các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy định 124- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt Quy định 124 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện tốt quy định này. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân khi phát hiện người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; xem xét, xử lý đúng quy định đối với cán bộ, đảng viên có vi phạm. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy định 124; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giám sát; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kết quả giám sát; thường xuyên theo dõi việc giải quyết kết quả giám sát của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và đối tượng được giám sát; kịp thời báo cáo, phản ánh với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp và cơ quan quản lý cán bộ, đảng viên khi phát hiện hoặc tiếp nhận báo cáo, phản ánh trường hợp người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống để xem xét, kiểm tra, xử lý.


Quy định 124 nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo Báo Khánh Hòa

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.377.226