MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  05/10/2021 18:09     |  Lượt xem 2974   

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 30/9/2021 về triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và cải cách tư pháp (CCTP).


Theo đó, Kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP; xây dựng, ban hành và cụ thể hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương, định hướng về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt hơn; lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị làm công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại kế hoạch này để triển khai thực hiện, đưa nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, địa phương. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các nhiệm vụ cụ thể về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP vào chương trình công tác hàng năm của Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện.

Link tải toàn văn Kế hoạch!

 

BBT Website!

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.886.927