ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
  06/10/2021 22:48     |  Lượt xem 346   

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa giao ban quý III với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

Ngày 6-10, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị giao ban quý III với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Cùng dự họp có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Trong quý III năm 2021, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, Trường Chính trị, Báo Khánh Hòa đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tương đối đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác; trong đó, đã hoàn thành cơ bản đúng tiến độ, nội dung công việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy phân công; chủ động điều chỉnh các nội dung công tác phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình diễn biến của dịch bệnh.

 

<p style= "text-align: justify; "><span style= "font-size:12px; ">Quang cảnh hội nghị </span></p>

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị những tháng cuối năm 2021, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, Trường Chính trị, Báo Khánh Hòa tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các nội dung, đề án trình theo Chương trình công tác tháng 10-2021 và các tháng cuối năm 2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, bảo đảm chất lượng và tiến độ đã đăng ký. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó cần nghiên cứu xem xét, kiến nghị điều chỉnh các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội phù hợp với hoàn cảnh thực tế và các giải pháp thực hiện;  tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của các ban chỉ đạo Tỉnh ủy (như BCĐ 03, BCĐ 35, BCĐ thông tin đối ngoại, Quy chế dân chủ ở cơ sở…).

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn kết luận hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn kết luận hội nghị

 Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu:  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; tham mưu Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Tỉnh ủy.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước dư luận xã hội trái chiều; các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; đặc biệt, quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu công tác quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 – 2031; hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2021; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh năm 2021…

 

Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân”; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các hội quần chúng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

 

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng Chương trình công tác năm 2022; khẩn trương hoàn chỉnh Quy chế làm việc của Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung) để trình Tỉnh ủy trong phiên họp tới; tích cực phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan tham mưu, chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53-KL/TW, ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và nghiên cứu, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy việc đầu tư nâng cấp hệ thống mạng Internet dùng chung; đầu tư trang thiết bị, phần mềm phù hợp, hiện đại, nhằm triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

 

Cũng tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị sớm hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; chỉ đạo Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa xem lại cách tính tiền nước, tránh trường hợp để tăng đột biến khiến người dân phản ứng như vừa qua; cân nhắc thời điểm triển khai phương án cho học sinh đi học lại, đảm bảo an toàn với dịch bệnh; chỉ đạo ngành lao động – thương binh xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát công tác cứu trợ cho người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19 và việc hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ;  xem xét miễn phí chi phí cách ly và tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân Khánh Hòa từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về lại địa phương.

 

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202110/thuong-truc-tinh-uy-khanh-hoa-giao-ban-quy-iii-voi-cac-co-quan-tham-muu-giup-viec-tinh-uy-8231040/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 12.802.424