ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  03/10/2021 23:18     |  Lượt xem 621   

Cam Lâm tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Chiều ngày 30/9/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính tại Hội trường 2 - Ủy ban nhân dân huyện kết nối với điểm cầu các xã, thị trấn. Báo cáo viên là đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Báo cáo viên Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị tại các điểm cầu trên địa bàn huyện có 551 người, bao gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên...

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã thông tin cụ thể nội dung chuyên đề: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, còn lồng ghép quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 127-KH/HU, ngày 17/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Để triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, báo cáo viên Hội nghị đề nghị cán bộ, đảng viên thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, các tổ chức đảng trực thuộc cần thực hiện đồng bộ 8 giải pháp chủ yếu trong chuyên đề toàn khóa.

 

Thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa là một trong những giải pháp hữu hiệu, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cam Lâm lần thứ IV và nghị quyết đại hội chi, đảng bộ cơ sở, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Tính đến nay, huyện Cam Lâm đã triển khai chuyên đề toàn khóa đến 702 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên (151 đồng chí đã tham dự tại Hội nghị nghiên cứu, học tập trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức chiều ngày 12/6/2021).

CTV Phạm Thanh – VPHU. Cam Lâm

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.363.499