ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  12/10/2021 00:13     |  Lượt xem 465   

Khánh Sơn tổ chức kỳ họp Ban Chấp hành Huyện ủy lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025

          Sáng ngày 11/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khánh Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thảo luận, đánh giá, phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2021; đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của những tháng còn lại của năm 2021 và giải quyết một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo Quy chế làm việc.

 

Đồng chí Mấu Thái Cư phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Mấu Thái Cư, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đồng chí trong Ban chấp hành tập trung nghiên cứu, thảo luận, có ý kiến về từng vấn đề, nội dung của Hội nghị, đặc biệt là bám sát tình hình kinh tế - xã hội của huyện, đời sống của Nhân dân, những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong phát triển kinh tế, trong công tác xây dựng Đảng và nhất là trước những diễn biến khó lường của đại dịch Covid - 19 và tình hình thời tiết trong những tháng cuối năm, để đề xuất cùng với Huyện ủy đề ra các giải pháp, biện pháp thực hiện góp phần hoàn thành chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Qua đánh giá, thảo luận tại Hội nghị, nhìn chung, trong 9 tháng năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thử thách trước tình hình diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid -19 xảy ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn khi cùng lúc phải giải quyết hai vấn đề đó là, phòng chống dịch và giúp Nhân dân tiêu thụ nông sản, ổn định sản xuất. Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và sự tập trung cao độ của tập thể Thường trực UBND huyện cùng với Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đã bám sát nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2021, trong đó: Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng toàn huyện đạt 4.703 ha, đạt 95% kế hoạch, trong đó, diện tích trồng cây lâu năm là 3.587 ha, đạt 99,63% kế hoạch, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thu hoạch các loại cây ăn quả vào cuối tháng 7/2021 đến tháng 9/2021 đạt trên 7.100 tấn (sầu riêng 6.240 tấn/780 ha; măng cụt 30 tấn/28 ha; bưởi da xanh 60 tấn; chuối 700 tấn/780 ha; mía tím 11.000 tấn) và trong tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng các cấp ủy, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác kết nối, quảng bá, giúp nhân dân tiêu thu nông sản và ổn định sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) trong 9 tháng năm 2021 là 33.305 triệu đồng đạt 67,21% kế hoạch, tăng 4,11% so cùng kỳ; đến hết tháng 9/2021, giải ngân kế hoạch vốn toàn huyện đạt 71,4%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện trong 9 tháng là 14.711/16.340 triệu đồng, đạt 89,54% so với Kế hoạch của UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Tổng thu ngân sách toàn huyện 9 tháng là 310.476/303.432 triệu đồng, đạt 102,3% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa xã hội đã được các cấp ủy đảng cùng với các cơ quan chức năng quan tâm triển khai thực hiện tốt, trong đó, đã triển khai kịp thời, đúng quy định các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách. Quan tâm giải quyết việc làm, ổn định đời sống người lao động, tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác tiêm chủng mở rộng tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân được các cấp các ngành quan tâm thực hiện…

Về công tác xây dựng Đảng đã được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các Ban tham mưu xây dựng Đảng phối hợp với các chi, Đảng ủy trực thuộc triển khai học tập, quán triệt, Nghị quyết đại hội đảng Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức các Hội nghị thông tin thời sự địa phương để báo cáo, cung cấp thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng ở địa phương cho các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống và làm việc ở địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự từ huyện đến các xã, thị trấn để đảm bảo thực hiện tốt công tác định hướng, cơ cấu đúng thành phần, tỷ lệ theo quy định cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. Hoàn chỉnh hồ sơ và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp huyện, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phê duyệt quy hoạch cán bộ đối với Đảng ủy các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền; tổ chức xét, kết nạp được 50 quần chúng ưu tú vào Đảng. Thành lập 04 đoàn kiểm tra; 01 đoàn giám sát để tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 68 lượt tổ chức đảng trực thuộc. Bên cạnh đó, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã đánh giá vẫn còn một số khó khăn tồn tại do yếu tố chủ quan và khách quan cần được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mấu Thái Cư, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với phương châm “sống thích ứng an toàn với Covid -19”, trong đó, giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của Chính phủ đã đề ra nhằm tiếp tục giữ vững vùng xanh, vùng an toàn trên địa bàn huyện, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất cho Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quyết tâm cao nhất để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất các chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước đã được UBND tỉnh và HĐND huyện giao, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; quản lý đất đai, khoáng sản và nhất là đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm và kịp thời giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ. Xây dựng kế hoạch cụ thể, để triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững; chương trình phát triển du lịch; xây dựng đề án bảo tồn các lễ hội văn hóa ở địa phương... để thực hiện trong cả nhiệm kỳ 2020- 2025.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy của các tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan chủ động và nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sâu sát cơ sở, nắm chắc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính tr được giao. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức năm 2021 trong tháng 12 và xây dựng các Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng năm 2022 đúng tiến độ đề ra để phục vụ Hội Nghị Ban chấp hành Huyện ủy lần thứ 8 vào tháng 12 năm 2021. Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan trong khối Nội chính tăng cường công tác nắm tình hình để quản lý địa bàn, đối tượng, công tác tạm trú, tạm vắng, đặc biệt đối tượng từ các địa phượng khác đến địa bàn huyện nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội những tháng cuối năm 2021. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội, công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã nhất trí cao thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong quý IV năm 2021.

CTV Chính Nghĩa –VPHU. Khánh Sơn

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.381.291