ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  20/10/2021 17:14     |  Lượt xem 453   

Kiến nghị Trung ương quan tâm có cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa (*)

Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn 


- Xin đồng chí cho biết nội dung cơ bản trong chương trình kỳ họp?


- Kỳ họp thứ 2, QH khóa XV khai mạc vào ngày 20-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 13-11. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp này được tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ ngày 20-10 đến ngày 1-11. Đợt 2, họp tập trung tại Nhà QH từ ngày 8 đến 13-11. Ngoài ra, dự phòng phương án nếu dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trong cả nước thì sẽ báo cáo QH xem xét, quyết định việc phải họp trực tuyến cả kỳ nhưng bố trí đợt 2 liền mạch với đợt 1 để kỳ họp kết thúc sớm, tạo điều kiện cho Chính phủ, các địa phương tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

 

Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa
Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa


Tại kỳ họp này, QH sẽ tập trung các nội dung sau: Xem xét, thông qua 2 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; xem xét thông qua 3 dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa; xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật, gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.


Trong chương trình kỳ họp, QH sẽ xem xét một số báo cáo theo quy định. Ủy ban Thường vụ QH báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV; xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp, QH sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH đối với các thành viên của Chính phủ.


- Thưa đồng chí, trong thời gian từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay, QH nói chung, Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng đã có những hoạt động gì nổi bật?


- Từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay, trong bối cảnh dịch Covid- 19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế và tính mạng, sức khỏe của nhân dân, QH đã phát huy vai trò là người đại diện của nhân dân, tích cực chủ động đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt thể chế cùng Chính phủ triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách phòng, chống dịch theo phương châm sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, là trước hết. Tại kỳ họp thứ nhất, QH đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV (Nghị quyết 30/2021/QH15). Những nội dung được QH quyết nghị liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghị quyết 30 tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đây là quyết định đúng đắn, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của QH trước nhân dân; khẳng định QH luôn hành động, đồng hành cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch, chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tại các phiên họp thường kỳ, Ủy ban Thường vụ QH đã thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 số tiền 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2021; giao Chính phủ sử dụng nguồn bổ sung dự phòng này để ưu tiên chống dịch, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 30 của QH và báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH, QH theo quy định. Đồng thời, thông qua Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Nghị quyết về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Ủy ban Thường vụ QH đã quyết nghị thành lập Tổ công tác của Ủy ban Thường vụ QH thực hiện Nghị quyết số 30 của QH liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, gồm 7 thành viên do Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Ủy ban Thường vụ QH chỉ đạo công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 30 của QH, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về công tác phòng, chống dịch Covid-19; giúp Ủy ban Thường vụ QH chỉ đạo việc chuẩn bị các nội dung thuộc thẩm quyền của QH, Ủy ban Thường vụ QH được quy định tại Nghị quyết số 30.

 

Một góc vịnh Vân Phong.

Một góc vịnh Vân Phong.


Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian qua đã triển khai một số công việc trọng tâm: Đoàn ĐBQH tỉnh đã giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 30 của QH, hàng tuần báo cáo cho Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 30 của Ủy ban Thường vụ QH. Qua đó, đã kịp thời phản ánh tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ cũng như đề xuất các kiến nghị, giải pháp để công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tốt hơn. Đoàn đã thăm, tặng 450 suất quà cho đồng bào bị ảnh hưởng dịch trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng tháng tiến hành giám sát và báo cáo phản ánh về những kiến nghị của cử tri, nhân dân và tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh cho Ủy ban Thường vụ QH; tăng cường công tác xử lý đơn thư của công dân gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.


- Xin đồng chí cho biết kết quả việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 của Đoàn ĐBQH tỉnh và những nội dung cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị QH, Chính phủ tại kỳ họp này?


- Trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, để vừa đảm bảo thực hiện trách nhiệm tiếp xúc cử tri của ĐBQH, vừa đảm bảo an toàn, sức khỏe của cử tri và những người tham gia tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tại mỗi huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 1 điểm tiếp xúc cử tri. Các buổi tiếp xúc cử tri đã được tổ chức nghiêm túc, an toàn, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, có 8/9 huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp và 1 địa phương là thị xã Ninh Hòa tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến từ UBND thị xã xuống các xã, phường trên địa bàn thị xã. Có trên 700 lượt cử tri tham gia các buổi tiếp xúc. Các buổi tiếp xúc cử tri đã diễn ra trong không khí dân chủ và cởi mở. Sau khi báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2, QH khóa XV, tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã dành phần lớn thời gian để các cử tri tham gia phát biểu, đề đạt các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng.


Theo đó, đa số ý kiến cử tri tỉnh Khánh Hòa bày tỏ mong muốn QH, Chính phủ, Chủ tịch nước tăng cường ngoại giao vắc xin cũng như tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước để cuộc sống của nhân dân sớm trở lại bình thường. Cử tri cũng mong muốn các cấp, ngành quan tâm xem xét hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để sớm ổn định cuộc sống và có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn nữa để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, người lao động có việc làm, cải thiện đời sống. Cử tri cũng kiến nghị kiểm tra, xử lý tình trạng loạn giá xét nghiệm để chống việc trục lợi trong chính sách phòng, chống dịch.


Bên cạnh đó, cử tri đề nghị QH sớm sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và những quy định trong việc tính giá bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất sát với thị trường; đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành nghiên cứu, xem xét điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với cán bộ ở thôn, tổ dân phố vì hiện nay quá thấp, không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của cuộc sống gia đình. Về xây dựng nhà ở cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở, cử tri mong muốn Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ từ 50 lên 70 triệu đồng/nhà, không cần phải đối ứng thêm nữa. Cử tri đề nghị bổ sung chế độ hỗ trợ xây dựng, tôn tạo mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đề nghị cần có giải pháp giúp ổn định giá, đảm bảo nguồn thu nhập của người dân từ nông sản…


Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh để ghi nhận các kiến nghị của các cấp, các ngành. Qua làm việc, tỉnh đã thống nhất đề nghị QH, Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ quan tâm có cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2021 - 2026; đồng thời tăng tỷ lệ hỗ trợ nguồn vốn Trung ương cho tỉnh để bảo đảm nguồn lực cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội hậu Covid-19, thực hiện hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; kiến nghị một số vấn đề tạo điều kiện để phục hồi và phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; kiến nghị về việc rà soát quy hoạch điện mặt trời mái nhà trên phạm vi toàn quốc để tránh tình trạng đầu tư một cách ồ ạt dẫn đến tình trạng thừa điện, không đáp ứng được nhu cầu phụ tải như hiện nay, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với ngành điện, nhất là việc điều tiết nguồn điện mặt trời mái nhà công bằng, khách quan, công khai, minh bạch… và một số nội dung khác.


- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Theo https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202110/kien-nghi-trung-uong-quan-tam-co-co-che-chinh-sach-dac-thu-phat-trien-tinh-khanh-hoa-8232419/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.593.862