ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
  30/10/2021 09:59     |  Lượt xem 318   

Góp ý báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị

Ngày 29-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến dự thảo báo cáo đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị về “Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Hữu Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Đinh Văn Thiệu cùng chủ trì hội nghị.

 

 Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại hội nghị.

 

Theo dự thảo báo cáo (lần 1), sau 10 năm thực hiện Kết luận số 53, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng tăng lên; Khánh Hòa đang dần khẳng định được vai trò là trung tâm tổng hợp cấp vùng về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, cân đối thu chi ngân sách. Tuy nhiên, sự phát triển của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế...


Nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Kết luận số 53, Tỉnh ủy đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, khó khăn, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Kết luận số 53 của Bộ Chính trị đề ra. Với tinh thần đó, tỉnh Khánh Hòa đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh đề án Tổng kết thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị và đề xuất ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, mở ra định hướng phát triển cho thời kỳ mới với yêu cầu và mục tiêu cao hơn nhằm khai thác, phát huy tốt tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Kết cấu của báo cáo gồm 4 phần: Phần I: Tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 53; phần II: Kết quả thực hiện Kết luận số 53 và 10 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa; phần III: Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phần IV: Kiến nghị và tổ chức thực hiện.


Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và địa phương đã thảo luận về việc định hướng để phát triển các vùng Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh - Cam Lâm, Khánh Sơn - Khánh Vĩnh là đô thị sinh thái. Đồng thời, xin Trung ương cơ chế đặc thù, dự án đặc thù trong giai đoạn cụ thể thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.


Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đề nghị Tổ biên tập báo cáo khẩn trương tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo báo cáo phù hợp, đảm bảo đúng tiến độ. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình cần nghiên cứu kỹ về quy hoạch tỉnh để làm tiền đề cho Bộ Chính trị có định hướng chỉ đạo tiếp theo về phát triển Khánh Hòa trong giai đoạn tới phù hợp; đóng góp về đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao...

 

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202110/gop-y-bao-cao-tong-ket-10-nam-thuc-hien-ket-luan-so-53-cua-bo-chinh-tri-8233446/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 12.886.676