HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  02/11/2021 22:11     |  Lượt xem 1605   

Một số suy nghĩ về nhiệm vụ phát triển Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Khánh Hòa

Đơn vị kinh tế tư nhân được hiểu là bao gồm: Công ty cổ phần tư nhân; doanh nghiệp tư nhân; công ty TNHH; công ty hợp danh; hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; doanh nghiệp Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; hộ kinh doanh cá thể. Công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là việc tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp quần chúng ưu tú là công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp ưu tú vào Đảng, tiến tới thành lập tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đây là nhiệm vụ mới, khó cần có sự nỗ lực quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị xã hội trong hệ thống chính trị và trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Nghị quyết số 10-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Trung ương khóa XII đã xác định “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững”. Phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là yêu cầu khách quan của quá trình đổi mới, hội nhập. Do vậy, đòi hỏi nhiệm vụ phát triển phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân cần có tư duy, cách làm phù hợp, nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân ở tỉnh Khánh Hòa.

Nhìn lại một số kết quả đã đạt được thời gian qua

Đến nay, có 11.639 đơn vị kinh tế tư nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh đã phát triển được 120 tổ chức đảng và 1.845 đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, tính riêng trong giai đoạn 2016 - 2020 đã phát triển được 50 tổ chức đảng, phát triển 832 đảng viên. Vai trò của các tổ chức đảng đặc thù trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn, nhất là Đảng bộ xây dựng lực chính trị KCN Suối Dầu (74 đảng viên) và Đảng bộ Nòng cốt Cụm CN Diên Phú & Đắc Lộc (99 đảng viên) đang là lượng đi đầu, nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo nguồn kết nạp đảng viên của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy a khen thưởng cho tập thể, cá nhân các đơn vị kinh tế tư nhân có thành tích trong công tác phát triển đảng 

Cùng với những kết quả đạt được trong công tác kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng, nhận thức về việc thực hiện chủ trương phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân trong hệ thống chính trị nói chung, trong một phận chủ đơn vị kinh tế tư nhân đã có những chuyển biến tích cực. Một số ít chủ đơn vị kinh tế bày tỏ nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng (đến nay, đã kết nạp được 07 đảng viên là chủ đơn vị kinh tế tư nhân kết nạp theo Kế hoạch số 76-KH/TU), đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để công nhân, người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham gia sinh hoạt tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Đây là tín hiệu đáng mừng cần được quan tâm, khích lệ, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng. Cùng với đó, hoạt động của một số tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân có sự chuyển biến tích cực, ngày càng thực chất hơn, nhất là trong công tác tuyên truyền, giáo dục đảng viên, người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy chế doanh nghiệp; tích cực, năng động sáng tạo trong sản xuất, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của danh nghiệp. Nhờ đó, vị thế của một số tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân được nâng lên, tạo lập được lòng tin, uy tín đối với chủ đơn vị kinh tế và người lao động.

Việc động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát triển đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân được cấp ủy các cấp quan tâm, thực hiện; đã có nhiều tập thể, cá nhân được cấp ủy các cấp biểu dương khen thưởng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 09 tổ chức đảng và 11 đảng viên vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên ở đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2016 - 2020.

Những nút thắt, điểm nghẽn chưa được khai thông

Công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều khó khăn, kết quả đạt được chưa toàn diện, một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu. Tình trạng đơn vị kinh tế tư nhân có đông đảng viên làm việc tại đơn vị, nhưng qua nhiều năm vẫn chưa thành lập được tổ chức đảng còn tồn tại ở nhiều địa phương. Phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân còn bất cập về hình thức, phương pháp, đôi khi làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chi bộ với chủ đơn vị kinh tế (không phải là đảng viên) còn tồn tại nhiều vướng mắc nên hoạt động của tổ chức đảng rất khó khăn; vai trò của đội ngũ đảng viên làm việc trong các đơn vị kinh tế tư nhân ít hoặc khó có điều kiện để phát huy tính tiền phong gương mẫu.

 Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, nhất là cấp cơ sở về nhiệm vụ phát triển đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân chưa đồng đều, chưa có tính thống nhất cao. Cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng trong tổ chức thực hiện chưa có sự đồng thuận, thống nhất cao về phương pháp cách làm. Công tác tuyên truyền, vận động bộc lộ nhiều thiếu sót cả về nội dung, hình thức, phương pháp; các cơ quan truyền thông chưa thực sự chủ động, hứng thú với mảng đề tài này nên chất lượng tin bài thiếu chiều sâu. Đa số chủ đơn vị kinh tế tư nhân còn tâm lý e ngại, băn khoăn, ít tạo điều kiện cho việc phát triển đảng trong đơn vị. Cùng với đó, đại đa số công nhân, người lao động chỉ quan tâm đến điều kiện sản xuất và thu nhập, ít quan tâm đến hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. Nhiều quần chúng cho rằng, vào Đảng phải tham gia sinh hoạt, đóng đảng phí sẽ mất thêm một khoản thu nhập, ảnh hưởng đến thời gian sản xuất, kinh doanh, chăm sóc bản thân và gia đình; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, đời sống của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế tư nhân. Đây chính là nút thắt, điểm nghẽn lớn nhất, chưa được tháo gỡ, khơi thông trong công tác phát triển đảng, đoàn thể thời gian qua

Lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện

Có thể khẳng định rằng, công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, song cũng còn tồn tại không ít thiếu sót, bất cập cần được khắc phục trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nhiều điểm nghẽn, nút thắt đã được chỉ ra, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải có sự quyết tâm, nỗ lực rất cao thì mục tiêu đề ra mới có tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, một vấn đề lớn đặt ra hiện nay đó là đã thấy được những điểm nghẽn, nút thắt, nhưng cái khó nhất đó là tìm ra giải pháp và lựa chọn giải pháp nào khả thi để thực hiện. Về nhận thức, cần nhấn mạnh thêm một điểm có tính chất mấu chốt, đó là đặc điểm, tình hình các đơn vị kinh tế tư nhân ở Khánh Hòa vừa có điểm chung, vừa có riêng khác với nhiều địa phương khác trên cả nước. Vì vậy, chúng ta lựa chọn đồng thời các biện pháp thực hiện như từ trước tới nay, hay chỉ nên ưu tiên lựa chọn một số biện pháp có tính đột phá, trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện?

Sau đây, tôi xin đề xuất, kiến nghị một số vấn đề để cấp ủy, cơ quan chức năng các cấp tham khảo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời gian tới.

 

Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Nòng cốt Cụm CN Diên Phú & Đắc Lộc, thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Một là, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị, nhất là người đứng đầu về phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân phải được thường xuyên củng cố, tăng cường, để có sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài có tính chiến lược, vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm, mạnh dạn thí điểm một số mô mình mới, các làm mới, nhằm từng bước đạt được mục tiêu đề ra.

Hai là, cấp ủy, ban chỉ đạo, tổ công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân các cấp cần tiến hành rà soát tất cả các đơn vị kinh tế tư nhân đang hoạt động đứng chân trên địa bàn; phân loại cụ thể từng loại hình đơn vị kinh tế, thống kê các đơn vị kinh tế sản xuất kinh doanh ổn định, có đông lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và người lao động, từ đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục phát triển đảng đối với nhóm đơn vị kinh tế này.

Ba là, ưu tiên các nguồn lực cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đảng đặc thù hoạt động theo Quy định số 12-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy thế mạnh trong công tác phát triển đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên; nghiên cứu, cho chủ trương thành lập từ 1 đến 2 tổ chức đảng đặc thù ở địa phương có nhiều đơn vị kinh tế tư nhân hoạt động ổn định. Thực tiễn cho thấy, một số tổ chức đảng đặc thù thời gian qua hoạt động hiệu quả, nổi bật nhất là kết quả công tác phát triển đảng viên (chỉ tính riêng 02 đảng bộ đặc thù của Khối doanh nghiệp tổng số đảng viên hiện nay là 173 đảng viên).

Bốn là, tăng cường vai trò của tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố đối với việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú là người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh. Cùng với các tổ chức đảng đặc thù, tăng cường vai trò của các tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố được xem là giải pháp có tính chất lâu dài, bền vững trong công tác phát triển đảng viên, tiến tới thành lập tổ chức đảng độc lập trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Năm là, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng cần khẩn trương, chủ động nắm bắt tình hình, đề ra các biện pháp cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế vượt qua khó khăn, ứng phó với đại dịch Covid 19, nhất là các gói hỗ trợ về thuế, vay vốn, thu hút nguồn lao động, tìm nguyên liệu sản xuất… để các đơn vị kinh tế đi vào sản xuất, kinh doanh ngay khi dịch bệnh được kiềm chế và đẩy lùi. Đây chính là biện pháp tốt nhất, thời điểm tốt nhất để cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, xây dựng lòng tin với chủ đơn vị kinh tế tư nhân, để họ ngày càng tin tưởng ủng hộ, đồng tình, tạo điều kiện cho công tác phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân được thuận lợi.

CTV Mai Trang, BTCTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.766.219