HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  02/11/2021 23:41     |  Lượt xem 5625   

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CHI BỘ VÀ Ý THỨC TỰ GIÁC CỦA ĐẢNG VIÊN THỰC HIỆN TỐT QUY ĐỊNH 37-QĐ/TW VỀ 19 ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) thay thế cho Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về 19 Điều đảng viên không được làm; trong đó có những điểm mới cần được quan tâm chú trọng như:

  Điều 3: Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không thực hiện trách nhiệm nêu gương, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng;.

  Điều 11: Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các hành vi khác không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  Điều 12: Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy định.

Quy định 37-QĐ/TW được coi là kim chỉ nam để đảng viên hoạt động đúng hướng; là tiếng chuông thức tỉnh, cảnh báo đảng viên trong việc nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới; là lá chắn thép, ngăn chặn những vi phạm của đảng viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống đời thường, đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, nguy cơ lớn nhất để cho kẻ xấu, bọn phản động và các thế lực thù địch lợi dụng, gây ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm mất thanh danh, uy tín của Đảng, làm mất ý thức Đảng, ý chí chiến đấu và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng chỉ ra: Danh dự, uy tín mới là cái quý nhất, thiêng liêng nhất và liêm sĩ mới là cái đáng trân trọng nhất của đời người chứ không phải là tiền tài, vật chất. Trong thực tế các thế lực thù địch luôn thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” bằng những thủ đoạn rất tinh vi, nham hiểm, nhất là dùng tiền tài, vật chất - viên kẹo bọc đường để lũng đoạn, làm cho cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xa rời quần chúng, làm cho nội bộ ta suy yếu và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng…

Vì vậy, vấn đề đặt ra là từng đảng viên cần phải nêu cao ý thức tự giác, quán triệt sâu sắc, suy ngẫm, tự soi, tự sửa, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, chấp hành nghiêm túc Quy định 37, cùng với đó là phát huy vai trò của chi bộ, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời dựa vào dân để quản lý, thường xuyên giáo dục, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đảng viên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý nghiêm minh những khuyết điểm, sai phạm của đảng viên trong quá trình thực hiện 19 điều đảng viên không được làm. Có như vậy, mới xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng với niềm tin của Nhân dân.

Nguyễn Công Hài, UBND phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh    

 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.807.934