ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  11/11/2021 22:36     |  Lượt xem 1266   

Triển khai hiệu quả Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Trên tinh thần đó, cấp ủy các cấp đã chấp hành nghiêm Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị, nhất là trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Triển khai tốt việc mở các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức 608 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 43.322 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng cốt cán tham dự; trong đó, cấp tỉnh tổ chức được 03 lớp với 819 cán bộ, đảng viên tham gia; 15/15 huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy mở được 605 lớp (16 lớp cho đối tượng cán bộ chủ chốt và cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn tham dự; 589 lớp cho cán bộ, đảng viên cấp cơ sở) với 42.503 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng cốt cán tham dự, (số lượng đảng viên là 31.332 đồng chí). Qua học tập, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân mong muốn những nội dung của Nghị quyết XIII của Đảng sớm được cụ thể hóa vào thực tiễn cuộc sống.

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn Internet)

Chủ động, trách nhiệm, trí tuệ trong xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chương trình số 18 -CTr/TU, ngày 08/7/2021). Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kết hợp với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội cấp trên và cấp mình, xác định có trọng tâm, trọng điểm, sát với các nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương, đơn vị; giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân nhằm góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đơn vị.

Đối với các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, thì tiếp tục bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền đậm nét, sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Công tác tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và sâu rộng trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng như: qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp: lồng ghép tuyên truyền vào các buổi báo cáo thời sự định kỳ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí; hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan và thông tin cổ động, như: panô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử. Bên cạnh hệ thống phương tiện tuyên truyền trực quan tại các cơ quan, đơn vị, trục đường chính tại trung tâm hành chính của địa phương, một số địa phương còn tuyên truyền tại các xã vùng sâu, vùng xa thông qua xe thông tin lưu động..... Qua học tập, quán triệt và tuyên truyền, đã cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo việc học tập, quán triệt Nghị quyết đi vào thực chất, gắn với thực tiễn

Ngày 03/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 199-QĐ/TU về thành lập Đoàn kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, kéo dài nên Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 05/7 tổ chức đảng là Thành ủy Cam Ranh, Huyện ủy Cam Lâm, Huyện ủy Diên Khánh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; không kiểm tra chi bộ, đảng bộ cơ sở, đến nay việc kiểm tra cơ bản đã hoàn thành. Qua kiểm tra, đa số cấp ủy các địa phương, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng và triển khai nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Kiểm tra 199 phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh. (Nguồn ảnh baokhanhhoa.vn)

Nhìn chung, việc triển khai Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đây cũng là cơ sở để tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

CTV Hải Quang, BTGTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.593.557