NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2022).          ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  09/12/2021 12:41     |  Lượt xem 2044   

Công tác Lịch sử Đảng góp phần làm sâu sắc, phát huy các giá trị lịch sử của Đảng bộ tỉnh

Xác định công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, nhằm làm rõ các chặng đường lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng, tổng kết thực tiễn, nêu bật những thành tựu và cả những tồn tại, hạn chế, làm sáng tỏ những bài học, những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 17/4/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; đưa nội dung này vào nghị quyết của cấp ủy, trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lấy kết quả thực hiện của từng cấp ủy làm một trong những tiêu chí đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị vào cuối năm.

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục được chú trọng

Nhằm nâng cao chất lượng các công trình lịch sử Đảng bộ, lịch sử ngành, trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập 04 Hội đồng thẩm định: Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 1975 - 2015, Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng huyện Diên Khánh giai đoạn 1975 - 2015, Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng Huyện Diên Khánh giai đoạn 1930 - 1975 (chỉnh sửa, bổ sung), Lịch sử Phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2000 - 2020; đồng thời, thẩm định, góp ý, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đề cương chi tiết, bản thảo cuốn sách của các đơn vị, địa phương, do đó, các ấn phẩm sau khi xuất bản và phát hành đều đảm bảo về tính Đảng, tính khoa học, ít sai sót về nội dung và hình thức, được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hoan nghênh đón nhận.

 

Thẩm định bản thảo cuốn sách Lịch sử LLVT tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 1975 - 2015. Nguồn: tuyengiaokhanhhoa.vn

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thường xuyên, quan tâm, đôn đốc hoàn thành xuất bản ấn phẩm lịch sử, nhất là đối với các xã, phường chưa biên soạn, xuất bản lịch sử cách mạng địa phương mình. Đến tháng 11/2021, toàn tỉnh có 8/8 huyện, thị, thành ủy đã hoàn thành giai đoạn trước 1975; 07/08 huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã biên soạn và phát hành sách lịch sử giai đoạn sau 1975; 05/07 đảng ủy trực thuộc đã xuất bản (Đảng ủy Quân sự tỉnh đang hoàn chỉnh bản thảo theo kết luận của Hội đồng thẩm định; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chưa thực hiện); 17 đơn vị  (sở, ban, ngành cấp tỉnh) đã hoàn thành xuất bản sách lịch sử (hoặc kỷ yếu, biên niên) giai đoạn trước và sau năm 1975[1]; 129/136 (trừ 3 xã, thị trấn của huyện Trường Sa) xã phường, thị trấn xuất bản sách lịch sử cách mạng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương được triển khai sâu rộng, đa dạng, phong phú

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày  11/9/2019 về tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử Đảng bộ, lịch sử cách mạng địa phương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức như: lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương vào các buổi sinh hoạt chính trị, thông tin thời sự, sinh hoạt chi bộ... Năm 2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương dâng hoa tại Tượng đài Cam Ranh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2021), 60 năm Ngày mờ đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021); Huyện Khánh Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện Khánh Sơn (24/9/1961 - 24/9/2021)...

Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương vào giảng dạy tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường học lồng ghép nội dung thích hợp về giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương vào môn lịch sử và các môn khoa học xã hội khác (ngữ văn, địa lý, giáo dục công dân, tự nhiên - xã hội...). Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đã có nhiều bài viết, phim tư liệu, phóng sự về các hoạt động giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương, các di tích cách mạng, nhất là các căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, việc chủ động, tích cực phòng ngừa, đấu tranh phê phán, phản bác các thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc lịch sử Đảng ta được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện thường xuyên.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về sự cần thiết của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử các ban, ngành, đoàn thể; đồng thời giúp cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ và sâu sắc hơn về lịch sử Đảng bộ tỉnh, địa phương và truyền thống ngành, đơn vị mình; khơi dậy lòng tự hào về những truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ để tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, cùng chung tay xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển.


[1] Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

 

CTV Hải Quang, BTG Tỉnh ủy

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.351.814