NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2022).          ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  13/12/2021 20:46     |  Lượt xem 965   

KHÁNH HÒA TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

Là đại diện dân cử, mỗi đại biểu trước hết là cử tri, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đeo đuổi đến cùng những kiến nghị của cử tri. Cuộc sống luôn diễn ra và những đòi hỏi của cử tri luôn không ngừng. Vì thế, để thực hiện đúng và làm tốt chức năng đại diện dân cử, không cách nào khác, mỗi đại biểu phải hòa mình vào đời sống của cử tri và nhân dân, phát hiện, đi cùng những bức xúc, những khó khăn của người dân, theo đuổi, lắng nghe, suy xét, phân tích để từ đó có những kiến nghị để thay đổi chính sách, góp phần thay đổi những bất cập trong quản lý nhà nước. Nó đòi hỏi thời gian, năng lực, tâm huyết của người đại biểu.

Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm bảo đảm mục tiêu bình đẳng giới và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế của đất nước. Thực hiện Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14, ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã quy định rõ về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ nữ lãnh đạo quản lý. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Đối với tỉnh Khánh Hòa, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh luôn quan tâm xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực nhằm bồi dưỡng, giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND), tham gia quản lý, lãnh đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng, góp phần cho tỷ lệ nữ giới tham gia lãnh đạo quản lý không chỉ đối với các doanh nghiệp, tổ chức chính trị mà cả các cơ quan dân cử cũng tăng lên đáng kể. Để góp phần nâng cao tỉ lệ nữ tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND các cấp theo quy định, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và UBND tỉnh thống nhất về số lượng, cơ cấu, thành phần tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, trong đó, có nhiều chính sách quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2016-2021, sau các bước hiệp thương tỷ lệ nữ chính thức giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đều đảm bảo đạt tỷ lệ nữ tham chính theo quy định của Bộ Chính trị. Cụ thể: trong số 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV có 03 ứng cử viên là nữ chiếm tỷ lệ 23,1%,, HĐND tỉnh có 84 ứng cử viên, trong đó có 27 ứng cử viên là nữ chiểm 32,1%.

Tại cuộc họp báo sáng 1/6/2021, thông báo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Khánh Hòa cho biết, kết quả cử tri đã bầu 07 đại biểu/13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu/84 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

Về cơ cấu, trong số 07 người trúng cử ĐBQH, đại biểu là phụ nữ: 01 người (chiếm 14,29%); 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu là phụ nữ: 10 người (chiếm 19,23 %). Trình độ chuyên môn của những nữ trúng cử ĐBQH và HĐND tỉnh khóa XV cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ đại học 10/10 nữ đạt biểu, đạt 100%, trong đó có 03 thạc sỹ,  trình độ lý luận chính trị: 100% cao cấp). Có 02 nữ đại biểu khối cơ quan Đảng, 05 nữ đại biểu khối chính quyền, 03 nữ đại biểu khối UBMTTQVN và tổ chức thành viên. Trong đó, đa số nữ đại biểu là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan tham mưu và cơ quan chuyên môn của tỉnh.

 Với những đóng góp quan trọng của cán bộ nữ và nữ ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành và Nhân dân ghi nhận, kỳ vọng chất lượng của nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh sẽ cao hơn nhiệm kỳ trước. Các nữ đại biểu sẽ góp phần quan trọng vào việc hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, xứng đáng với niềm tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và đáp ứng được nguyện vọng của cử tri trên địa bàn tỉnh.

 

ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng - Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.351.858