ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  24/12/2021 21:26     |  Lượt xem 1579   

Chú trọng, phát huy vai trò công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong bối cảnh mới

Công tác tư tưởng luôn giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Để tiến hành công tác tư tưởng có hiệu quả, Đảng ta đã thông qua nhiều hình thức, phương pháp hoạt động cụ thể, phong phú, bám sát thực tiễn; trong đó hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng là một hình thức được Đảng bộ tỉnh hết sức quan tâm. Trên tinh thần đó, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tốt hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng.

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW, ngày 30/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và theo yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương. Hiện nay, Báo cáo viên Trung ương tại tỉnh là 05 đồng chí; 50 đồng chí là Báo cáo viên Tỉnh ủy; 277 đồng chí là báo cáo viên cấp huyện và tương đương; 3.481 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã; chế độ, chính sách trong công tác tuyên truyền miệng được quan tâm, thực hiện đầy đủ, đã tạo được động lực, khuyến khích đội ngũ báo cáo viên tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng.

 

Bản tin Thông tin nội bộ phát hành định kỳ hàng tháng (Ảnh. Hải Quang)

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phục vụ đội ngũ báo cáo viên dược biên soạn, phát hành kịp thời, đầy đủ, đảm bảo yêu cầu như: Tài liệu tham khảo dành cho báo cáo viên Tỉnh ủy hàng tháng; Bản tin Thông tin nội bộ hàng tháng, dùng trong sinh hoạt chi bộ và phục vụ đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh ủy (số lượng in 3.700 cuốn/tháng); tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, biên soạn bộ tài liệu Hỏi - Đáp về 4 chương trình kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và 3 vùng động lực phát triển, số lượng in 5.100 cuốn, đồng thời cung cấp kịp thời các loại tài liệu, tạp chí do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành. Bên cạnh đó, các đồng chí báo cáo viên có thể khai thác thông tin tại Trang Thông tin điện tử của Ban, (http://tuyengiaokhanhhoa.vn), đây là một kênh thông tin giúp đội ngũ báo cáo viên các cấp khai thác thông tin, tài liệu nhanh chóng phục vụ công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng và lập hộp thư dành riêng cho Báo cáo viên Tỉnh ủy khai thác tài liệu. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn lập các Fanpage: “Nha Trang Ngày Mới” (với hơn 24.000 người theo dõi);  trang Fanpage này đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả.

 

Đc Lê Hữu Thọ, UVBTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao Bằng khen cho thí sinh đạt Giải Nhất tại Hội thi Báo cáo viên Tỉnh uỷ năm 2021. 

Tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021. Hội thi nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và thường trực cấp ủy các cấp; công tác chuẩn bị, tổ chức được thực hiện chu đáo, các thí sinh dự thi đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với phần thi của mình. Là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi, học tập kinh nghiệm để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền miệng đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đã đóng góp quan trọng trong tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19, từ đó tạo sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của người dân trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua các buổi tuyên truyền miệng và nhiều kênh thông tin khác nhau, đội ngũ báo cáo viên các cấp đã chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, kịp thời thông tin, định hướng, giải đáp, hướng dẫn dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời báo cáo kịp thời với cấp ủy về tình hình dư luận xã hội đáng quan tâm để chỉ đạo giải quyết. Góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, trở thành một kênh thông tin chính thống đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tình hình tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và toàn Đảng bộ, đồng thuận xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII;...

2. Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 48 - KH/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 10/9/2021 về học tập và tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

3. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; các kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền biển, đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; tuyên truyền công tác đối ngoại, nhất là những hoạt động ngoại giao nổi bật của Đảng, Nhà nước ta và của tỉnh...

4. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền miệng, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động này. Chú trọng gắn tuyên với trao đổi, đối thoại; cung cấp thông tin định hướng kịp thời, nhanh nhạy để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ tình hình, ổn định tư tưởng. Thường xuyên đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

5. Chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, những vấn đề mới nảy sinh tại cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết, định hướng tư tưởng trước các sự kiện, hiện tượng có tác động lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh...

6. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên. Tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên các cấp.

 

CTV Hải Quang, BTGTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.781.297