ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
  29/12/2021 17:07     |  Lượt xem 706   

Xem xét các đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa và các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC khẩn trương kiểm tra, tổng hợp, xem xét, tiếp thu các đề xuất ý tưởng quy hoạch của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và của các nhà đầu tư khác trong quá trình lập quy hoạch tỉnh, điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Ninh Hòa, để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 

Khu vực đầm Nha Phu, vị trí Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu để thực hiện dự án phức hợp.

Khu vực đầm Nha Phu, vị trí Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu để thực hiện dự án phức hợp.

 

Đối với đề nghị thực hiện dự án Khách sạn - Trung tâm thương mại tại khu đất 48-48A Trần Phú (TP. Nha Trang) của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các nội dung liên quan về lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác liên quan. Trên cơ sở đó, báo cáo, tham mưu trả lời hoặc hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

 

Được biết, đối với khu vực đầm Nha Phu (thị xã Ninh Hòa), Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất được nghiên cứu để thực hiện dự án phức hợp với quy mô nghiên cứu 6.000ha (gồm phần đất liền và mặt nước của các khu vực: Hòn Hèo, Hòn Thị, Hòn Lăng, Hòn Giữa, Hòn Sầm, Hòn Nứa và các khu vực liên quan thuộc các xã, phường: Ninh Ích, Ninh Hà, Ninh Giang, Ninh Phú). Khu đất 48-48A Trần Phú, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn - trung tâm thương mại cao 40 tầng (diện tích 3.642m2).

 

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202112/xem-xet-cac-de-xuat-cua-cong-ty-co-phan-tap-doan-flc-8239387/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 12.802.570