MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  13/01/2022 15:29     |  Lượt xem 694   

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 13/01/2022, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự và chủ trị hội nghị tại điểm cầu Khánh  Hòa có  đồng chí: Trần Ngọc Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa

 

Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2021 dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí bthư, cấp ủy các cấp cùng sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức. Các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện quyết định số 23- QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận cấp ủy các địa phương, đơn vị đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả cao; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, huy động các nguồn lực xã hội tham gia phòng chống dịch với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hình thành nhiều mô hình phòng chống dịch thiết thực như: Tổ COVID cộng đồng, Vùng xanh an toàn… Đồng thời triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại với nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính. Bên cạnh đó, các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận và việc thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ban Dân vận các cấp cùng các kết quả công tác dân vận đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Năm 2022 Ban Dân vận các cấp phải bám sát mục tiêu tổng quát của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phải nắm rõ quan điểm “dân là gốc”, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp, quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Dân vận các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác dân vận, triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào dân vận khéo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường mối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân vận, tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Dân vận theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu, quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…./.

 

CTV Ngọc Minh, VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.988.827