MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  13/01/2022 15:21     |  Lượt xem 331   

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 12/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh, Hội Nhà báo; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND huyện Trường Sa; ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; ban tuyên giáo, tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban tuyên giáo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra và đột xuất do cấp ủy giao trong năm 2021. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 22/3/2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 08/7/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức thành công Tọa đàm “Từ hành trình cứu nước của Bác Hồ đến khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, phát triển hiện đại” nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành 25 văn bản trên lĩnh vực tuyên giáo, Đề án bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ-TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại các địa phương, đơn vị; tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 và 2 cuộc điều tra dư luận xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền biển đảo, thông tin đối ngoại; tích cực nắm tình hình tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng; tham mưu, chỉ đạo, định hướng, theo dõi, đôn đốc trên các lĩnh vực: báo chí, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, biên soạn lịch sử Đảng...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả toàn Ngành tuyên giáo tỉnh đạt được trong năm qua; đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022 như đã nêu trong Báo cáo. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh nhà tập trung triển khai hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác chính trị, công tác tư tưởng và tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp...; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm “từ sớm, từ xa” trên địa bàn; tiếp tục tham mưu cấp ủy chú trọng nâng cao tính thiết thực, hiệu quả trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022; gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là quan tâm thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, công tác báo chí; nâng cao chất lượng đấu tranh, phản bác các tin, bài có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước trên các mạng xã hội của các đối tượng thù địch;...

Dịp này, thừa ủy Quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trương Tấn Minh, nguyên Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, hiện là Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa).

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tich tiêu biểu trong Chỉ thị 05 

CTV Hải Quang, BTGTU.

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.989.172