MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  18/01/2022 14:32     |  Lượt xem 637   

Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy

Sáng ngày 18/01/2022, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đánh giá một số kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ trọng năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến văn phòng cấp ủy tại điểm cầu Khánh Hòa

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, khối lượng công việc nhiều, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã bám sát chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tiếp tục chủ động, sáng tạo, chủ trì và phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp Trung ương, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng, đoàn thể; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộcác tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19 chuyển sang giai đoạn thích ứng linh hoạt để phục hồi phát triển kinh tế. Thực hiện tốt vai trò trung tâm thông tin, tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy; trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của đảng, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Trung ương và cấp ủy...

Theo đó, các văn phòng có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của cấp ủy; chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao. Đã thực hiện tốt việc tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy năm 2021. Chủ động nắm bắt, thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều văn phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp thường trực cấp ủy chỉ đạo các ngành chức năng xử lý hiệu quả nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến cấp ủy. Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác văn thư, nâng cao chất lượng công việc, quản lý văn bản trên hệ điều hành Internet và phần mềm họp không giấy... Thực hiện nghiêm chế độ trực nghiệp vụ công tác cơ yếu, bảo đảm thông tin liên lạc chính xác, kịp thời, thông suốt; triển khai thực hiện tốt chế độ bảo mật, quản lý tài liệu, các trang thiết bị kỹ thuật mật mã đúng quy định. Các văn phòng đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm phục vụ tốt công tác lễ tân, đón tiếp khách; tổ chức phục vụ các hội nghị của tỉnh ủy, thành ủy và hội nghị của các ban đảng bảo đảm chu đáo, thiết thực, hiệu quả; phục vụ các cuộc làm việc, các chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy ngày càng chuyên nghiệp hơn. Quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của các phòng, đơn vị trực thuộc theo yêu cầu của văn phòng phục vụ chung; chú trọng xây dựng các quy định, quy trình xử lý các công việc trên từng lĩnh vực để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: Công tác đôn đốc tiến độ một số đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư có lúc chưa quyết liệt; chất lượng tổng hợp ý kiến, biên tập một số bản tin định kỳ còn hạn chế; chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng thiếu thông tin đầu vào cho các báo cáo định kỳ. Công tác theo dõi, nắm tình hình theo địa bàn, lĩnh vực được phân công của một số chuyên viên có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa đều. Thực hiện chưa thường xuyên việc chuyển văn bản của các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương qua mạng thông tin diện rộng của Đảng đến các chuyên viên để xử lý. Công tác hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin có lúc chưa kịp thời; chậm sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế về chế độ quản lý tài chính. Công tác kiểm tra, giám sát tài chính, đầu tư, thẩm định, thẩm tra dự án chưa bảo đám đúng kế hoạch đề ra. Đối với các văn phòng thì công tác tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, cấp ủy còn hạn chế; một số nơi giúp cấp ủy xây dựng và ban hành chương trình, quy chế làm việc toàn khóa và năm còn chậm. Triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ có nơi có việc chưa chủ động, chưa chặt chẽ. Chưa có bước đột phá trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp để ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong quản lý, điều hành. Công tác phục vụ sự hoạt động của cấp ủy, các ban đảng tỉnh một số nơi chưa kịp thời; việc quản lý tài chính, tài sản, sửa chữa trang thiết bị có lúc chưa chủ động.

Tại Hội nghị, có 10 ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí Chánh Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy. Hầu hết các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện Đề án văn phòng phục vụ chung theo Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ, công tác văn phòng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; chưa có chính sách phù hợp để thu hút nhân sự về công tác tại văn phòng tỉnh ủy, thành ủy và một số ý kiến phát biểu trao đổi về công tác tham mưu, phục vụ của văn phòng cấp ủy…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng biểu dương những thành tích xuất sắc của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã đạt được trong năm qua. Trong năm 2022, tùy theo tình hình thực tế, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ mở một số lớp bồi dưỡng, tập huấn (trực tiếp hoặc trực tuyến) về công tác văn phòng cấp ủy, văn thư - lưu trữ, công nghệ thông tin và công tác tài chính để bồi dưỡng nghiệp vụ của chuyên viên văn phòng cấp ủy nhằm góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ của văn phòng cấp ủy. Nhân dịp năm mới sắp đến, đồng chí Bùi Văn Thạch chúc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn phòng cấp ủy các cấp đón Xuân Nhâm Dần vui tươi, bình an, hạnh phúc./.

CTV Ngọc Minh, VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.924.815